Quản lý xây dựng

Ngày 18 tháng 3 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (27-04-2016 11:21:02)

Ngày 18 tháng 3 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 * Về mục tiêu phát triển:

- Phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phủ kín khắp địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết nối thành phố Vị Thanh với thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, các huyện trên địa bàn và các tỉnh liền kề trong khu vực.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Từng bước xây dựng và đưa ra các giải pháp hiệu quả khi khai thác kinh doanh vận tải hành khách công cộng thu hút sự đầu tư của các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác và phát triển.

- Xây dựng mạng lưới các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hợp lý, bảo đảm cho việc thuận lợi đi lại của người dân, từ nay đến năm 2020, định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt gồm 02 giai đoạn chính:

+ Giai đoạn đến năm 2020: phát triển các tuyến xe buýt trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh từ thành phố Vị Thanh đi các huyện, thị xã, khu công nghiệp, khu du lịch, khu di tích trên địa bàn tỉnh có khả năng khai thác hiệu quả. Kết nối với các tỉnh, thành liền kề như: thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng...

+ Giai đoạn định hướng đến năm 2030: hoàn thiện mạng lưới các tuyến xe buýt khép kín trên địa bàn, trên cơ sở đã được đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống đường huyện, đường tỉnh. Tiếp tục kết nối với các tỉnh, thành liền kề như: thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang...

* Về nội dung quy hoạch:

-  Giai đoạn đến năm 2020:

Có 03 tuyến hiện hữu, trong đó: có 01 tuyến nội tỉnh, 02 tuyến liên tỉnh.

- Điểm dừng dọc đường: trên toàn tuyến từ nay đến năm 2020 có tổng số 118 cặp điểm dừng, trong đó:

+ 79 cặp điểm dừng chỉ bố trí biển báo và vạch sơn.

+ 39 cặp điểm dừng bố trí biển báo, vạch sơn và nhà chờ.

- Định hướng đến năm 2030:

 Hoàn thiện mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh, phát triển thêm 03 tuyến xe buýt nội tỉnh và 04 tuyến liên tỉnh.

- Điểm dừng dọc đường: trên toàn mạng lưới từ nay đến năm 2030 tổng số có 127 cặp điểm dừng; trong đó:

+ 85 cặp điểm dừng chỉ bố trí biển báo và vạch sơn.

+ 42 cặp điểm dừng bố trí biển báo, vạch sơn và nhà chờ.

* Nhu cầu đất cho dự án:

Quỹ đất dành cho dự án phục vụ các công trình gồm: điểm đầu, điểm cuối và điểm dừng có nhà chờ:

- Đến năm 2020: khoảng 1.560m2.

- Định hướng đến năm 2030: khoảng 1.680m2.

* Nhu cầu về đầu tư, xây dựng:

- Các hạng mục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt bao gồm: điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng dọc đường, biển báo, nhà chờ, điểm trung chuyển, bãi đỗ xe.

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được khai thác tự đầu tư xây dựng, thực hiện duy tu bảo dưỡng sửa chữa điểm dừng dọc đường, biển báo, nhà chờ, điểm trung chuyển, bãi đỗ xe để hoạt động kinh doanh vận tải.

* Nguồn vốn đầu tư:

 Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác, kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực xe buýt phục vụ vận chuyển hành khách công cộng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 (Đính kèm quyết định số 403/QĐ-UBND, ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang)