Quản lý xây dựng

Ngày 07/10/2015 Trung tâm quy hoạch Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức xét tuyển viên chức năm 2015 (27-04-2016 11:37:44)

Ngày 07/10/2015 Trung tâm quy hoạch Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức xét tuyển viên chức năm 2015

      Nhằm bổ sung nguồn nhân lực phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị phù hợp với vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc tỉnh Hậu Giang đã tiến hành xét tuyển viên chức năm 2015. Đến giám sát có đại diện: Sở nội vụ Ông Trần Lê Vũ; Sở Xây dựng Bà Lê Như Nguyệt.

Có 10 thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển, trong đó: 09 thí sinh có mặt theo thông báo mời dự xét tuyển và 01 thí sinh vắng mặt.

Kết quả được Hội đồng xét tuyển trình cho Sở Nội vụ phê duyệt.

Nguồn : Trung tâm Quy Hoạch Kiến Trúc