Quản lý xây dựng

Ngày 04/03/2016, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua Đề án Quy hoạch chi tiết Khu hành chính huyện Long Mỹ mới, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. (27-04-2016 11:36:26)

Ngày 04/03/2016, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua Đề án Quy hoạch chi tiết Khu hành chính huyện Long Mỹ mới, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

      Đến dự thông qua quy hoạch, có các đồng chí Bí thư huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban có liên quan.

Long Mỹ là huyện có diện tích tự nhiên xếp thứ hai so với các huyện khác của tỉnh Hậu Giang, trong địa bàn huyện có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; dân số đông khoảng 155.000 người, dân trí không đồng đều địa hình bị chia cắt nhiều bởi sông rạch vì thế ảnh hưởng đến công tác quản lý và việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa bàn này. Vì thế, đầu năm 2015 Quốc hội đã họp bàn và thống nhất viêc đề nghị chia tách huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thành hai đơn vị hành chính cho phù hợp với tình hình thức tế và nguyện vọng chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

Để đảm bạo quá trình chia tách huyện diễn ra thuận lợi và đúng theo kế hoạch đề ra của UBND tỉnh Hậu Giang đã có Chủ trương chỉ đạo việc xây dựng và chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi làm việc tạm cho các cơ quan hành chính và các cơ quan Ban ngành của huyện Long Mỹ mới chia tách. Đến nay, Khu hành chính tạm đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, thời gian sắp tới cần phải có quy hoạch và tiến hành thực hiện các bước đầu tư xây dựng Khu hành chính mới hoàn chỉnh hơn để các cơ quan hành chính của huyện Long Mỹ mới đi vào hoạt động ổn định, môi trường làm việc trật tự và nghiêm trang hơn, phát triển bền vững trong tương lai.

Từ các yếu tố trên, đặt ra yêu cầu cần phải tiến hành nghiên cứu xác định vị trí, ranh giới và quy mô lập Quy hoạch chi tiết Khu hành chính của huyện Long Mỹ mới chia tách trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu: Quy hoạch chi tiết Khu hành chính huyện Long Mỹ mới, tỉnh Hậu Giang sẽ là cơ sở để chủ đầu tư cùng với chính quyền địa phương tiến hành kế hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất khoa học đúng theo cơ sở pháp lý. Đồ án Quy hoạch được duyệt làm cơ sở để chủ đầu tư lập dự án đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đề ra các tiêu chí quản lý xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực quy hoạch nói riêng và toàn khu vực trung tâm huyện Long Mỹ mới nói chung.

Phạm vị lập điều chỉnh quy hoạch: Khu hành chính huyện Long Mỹ mới nằm trong tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận tại cuộc họp, Đ/c Bí thư Huyện ủy Long Mỹ giao cho Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang – đơn vị tư thiết kế lập Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu hành chính huyện Long Mỹ mới, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nguồn : Trung tâm Quy Hoạch Kiến Trúc