1. Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2 Trụ sở Sở Xây dựng số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P5, TP.Vị Thanh , tỉnh Hậu Giang

Người đại diện theo pháp luật: Phan Quốc Dũng

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: Số 1611/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00000426

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 16

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ:

- Khảo sát địa hình; Hạng III. - Thiết kế kết cấu, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng; Hạng III. - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, NN&PTNT (Thuỷ lợi), hạ tầng kỹ thuật (Cấp – Thoát nước); Hạng III. - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng II. - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, NN&PTNT (Thuỷ lợi), hạ tầng kỹ thuật (Cấp – Thoát nước); Hạng III.

2. Tên đơn vị: Hợp tác xã Xây dựng Thanh Bình.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, ấp 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Thoài

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6407E 00002

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000324

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 8

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, hạng 3.

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH Trường Phát.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 53, Quốc lộ 61, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Vụ

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 1800530791

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000729

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 3

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình giao thông, hạng II.

4. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Lam.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84, ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300161513

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000730

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 13

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình, hạng III; Thiết kế kết cấu, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi, hạng III; Thiết kế hệ thống điện, thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng,  hạng III; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, hạng III;

5. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng -  Thương mại Minh Quốc.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Minh Quốc

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300137856

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000731

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 02

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng II;

- Thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, hạng III;

6. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hoàng Phú.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lưu Hoàng Phương

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300219555

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000732

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng III;

7. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Tiến Thành.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Quốc lộ 61, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Mật

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300106819

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000733

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 02

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông, hạng III;

8. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại 567.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 94A, Quốc lộ 61, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Đăng Khoa

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300275408

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000734

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 05

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, hạng III;;

9. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngân Khang.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 141, ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Sanh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300263265

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001174

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 05

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, hạng III;

10. Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thanh Nhựt

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 1800506830

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001175

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 05

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông, hạng III;

11. Tên đơn vị: Công ty CP Phát triển nhà Hậu Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 124, đường Nguyễn An Ning, Khu vực 4, phường IV, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Quốc Danh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300140048

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001176

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng III;

12. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 89, ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Đăng Khoa

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300149523

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001657

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 03

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và cầu đường, hạng III.;

13. Tên đơn vị: Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, số 01 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Hứa Chí Tâm

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 500/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001662

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 15

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình, hạng III.

- Lập Quy hoạch xây dựng, hạng III.

- Thiết kế kiến trúc, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, hạng III.

- Thiết kế kết cấu, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng, hạng III.

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, hạng III.

- Tư vấn quản lý dự án (Công trình dân dụng), hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, hạng III.

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng III.;

14. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Minh Đại Phát.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 236, ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Kim Tuyến

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300263730

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001659

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng III.;

15. Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Đức Lộc.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Đoàn Văn Chia, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trương Thị Mỹ Linh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300023400

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001658

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng III.;

16. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn - Quy hoạch – Xây dựng 919.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 322, ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Minh Liêm

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300266844

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00001660

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 05

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng hạng III.;

17. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thuận Thiên.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang..

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàng Thảo

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300006363

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00002192

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 02

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi, cầu đường hạng III.

18. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Yến Ngọc.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15/7 đường Nguyễn Trung Trực, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Tuyết Trang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300260698

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00002193

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 12

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thiết kế kết cấu, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạng III.

- Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình, hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạng III.

19. Tên đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Cường Thịnh Hậu Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Vĩnh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300229810

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00002194

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 13

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thiết kế kết cấu, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng, giao thông, hạng III.

- Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình, hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông, hạng III.

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng III.

20. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Linh Cường.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, đường 30/4, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Nhường

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300052923

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00002195

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III.

21. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng – Kiểm định Hậu Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 139, đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Quí

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300047472

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00002196

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 10

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình, hạng III.

- Khảo sát địa chất công trình, hạng III.

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạng III.

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng III.

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạng III.

22. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Nam Á.

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Công Huân

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300136362

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00002295

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình giao thông, hạng III.

 23. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 75

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-A2, đường số 01, Cụm Công nghiệp – TTCN, Phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Chí Dũng

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300040942

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00003955

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình giao thông, hạng III.

24. Tên đơn vị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm định xây dựng 639

Địa chỉ trụ sở chính: Số 314, ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Võ Xuân Duy

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300134037

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00005349

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 01

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạng III.

25. Tên đơn vị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế và xây dựng 379

Địa chỉ trụ sở chính: Số 546, quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Võ Vương Linh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300268263

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00004736

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 05

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng III.

26. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 225, đường Hùng Vương, khu vực 4, phường V, thành phố Vị thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Thông Minh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300048003

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00005611

Số cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt: 04

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng Công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, thuỷ lợi và giao thông, hạng II.

27. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng thương mại Gia Hào

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Hồ Thị Thanh Nga

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300232210

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00008065

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng Công trình dân dụng và giao thông, hạng III.

 28. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Ngọc Anh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 43, ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Đào Xuân Túc

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300273961

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00008063

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, hạng III.

 29. Tên đơn vị: Công ty TNHH Phương Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 38, tỉnh lộ 930, khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Liêm

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300044640

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00008064

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng Công trình dân dụng, hạng III.

30. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng công trình 585 Hậu Giang

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81-83 đường Âu Cơ, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trọng Kính

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300133650

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00008257

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: Thi công xây dựng Công trình giao thông, hạng II.

31. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng & Môi trường 579

Địa chỉ trụ sở chính: Số 94A, Quốc lộ 61, xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300194117

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00008475

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thiết kế kết cấu, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng.

+ Khảo sát địa hình.

+ Khảo sát địa chất.

- Hạng III.

32. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương Mại Thanh Hải

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 10, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Số ĐKKD: 6300222406

- Lĩnh vực hoạt động: 

+ Thi công xây dựng công trình thủy lợi và Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi (Được tham gia đối với dự án chỉ yêu cầu lập BCKTKT quy mô cấp IV).

33. Tên đơn vị: Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thành Đạt

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 176, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị Thuyến

- Số ĐKKD: 6300253404

- Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011975

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng III.

34. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Dịch vụ Nam Phương

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 475, Tỉnh lộ 928, ấp Phương An A, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Bình

- Số ĐKKD: 6300215783

- Lĩnh vực hoạt động: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông (Được tham gia đối với dự án chỉ yêu cầu lập BCKTKT quy mô cấp IV).

35. Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 406, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quốc Ân

- Số Quyết định thành lâp: 1331/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang.

- Lĩnh vực hoạt động: Được tham gia đối với dự án chỉ yêu cầu lập BCKTKT quy mô cấp IV, đối với các lĩnh vực sau:

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp đến 35 kV) .

+ Giám sát thi công xây dựng (lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình) công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp đến 22 kV).

36. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Đồng Tiến

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, đường Tô Vĩnh Diện, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Tiến Sỉ

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300267929

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011517

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và giao thông.

- Hạng III.

37. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Khả Hân

Địa chỉ trụ sở chính: Số 317, đường Lê Hồng Phong, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Tèo

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300057248

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011512

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình thủy lợi.

- Hạng III.

38. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BMC Minh Phát

Địa chỉ trụ sở chính: Số 31, đường 30/4, khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trương Minh Kha

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300271499

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011511

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi.

- Hạng III.

39. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa

Địa chỉ trụ sở chính: ấp Vĩnh Hiếu, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Liền

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300248436

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011516

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi.

- Hạng III.

40. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án (PMC)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường Nguyễn Du, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Bích Tuyền

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300120242

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011515

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng.

- Hạng III.

41. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Pro Nguyễn Group

Địa chỉ trụ sở chính: Số 232/4, ấp 9, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Đạt

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300272005

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011518

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông.

- Hạng III.

42. Tên đơn vị: Công ty TNHH Quang Minh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 296, Quốc lộ 61, ấp Xẻo cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Loan

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300047190

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011510

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi.

- Hạng III.

43. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hoài

Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực Bình Thành B, Phường Bình Thành, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Tím

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300183309

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011513

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông.

- Hạng III.

44. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Thành Đạt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 260, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Nguyên

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300283092

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011514

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình thủy lợi.

- Hạng III.

45. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Tứ Hải

Địa chỉ trụ sở chính: Số 52/D, ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thanh Hải

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300087323

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011977

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng III.

46. Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Tân Thuận Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Số 39 đường Nguyễn Trung Trực, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Phước Sanh

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 1800525720

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011976

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi.

- Hạng III.

47. Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng thương mại Như Ý

Địa chỉ trụ sở chính: Số 553, ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Như Qui

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300253926

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00011978

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng III.

48. Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phước

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1184, ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Hoàng Khải

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300059904

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00009909

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng III.

49. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mai Lâm

Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Công Sĩ

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300076829

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00009520

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Khảo sát địa hình.

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và giao thông.

- Hạng III.

50. Tên đơn vị: Công ty TNHH Phú Sang

Địa chỉ trụ sở chính: Số 413, QL 61B, Khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Phú Sang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300025133

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00013440

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng (được tham gia đối với công trình cấp III trở xuống).

+ Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông và thủy lợi (được tham gia đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật quy mô cấp IV).

- Hạng III.

51. Tên đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng 689

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Danh Phước

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300262631

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00014132

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng (được tham gia đối với công trình cấp III trở xuống).

+ Thi công xây dựng công trình giao thông và thủy lợi (được tham gia đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật quy mô cấp IV).

+ Khảo sát địa hình, Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi (được tham gia đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật quy mô cấp IV).

+ Thiết kế kết cấu, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi (được tham gia đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật quy mô cấp IV).

- Hạng III.

52. Tên đơn vị: Hợp tác xã xây dựng Thanh Hưng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143, ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Vĩ

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6407E00012

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00012600

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng III.

53. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn - Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, đường Triệu Vĩnh Tường, Khu vực 5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Đinh Thị Diễm Kiều

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300237480

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00012599

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng III.

54. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phúc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 155, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Phúc

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300125723

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00012601

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông.

- Hạng III.

55. Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ xâyd ựng thương mại Lê Thanh Tùng

Địa chỉ trụ sở chính: ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thanh Tùng

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300235525

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00013439

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông.

- Hạng III.

 

56. Tên đơn vị: Công ty  TNHH Phú Sang

Địa chỉ trụ sở chính: Số 413, quốc lộ 61B, khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300025133

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00013440

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng.

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng..

- Hạng III.

57. Tên đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 689

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Võ Nguyên Giáp, khu vực 2, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300262631

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00014132

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng..

- Hạng III.

58. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thành Ngọc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 61, ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300030133

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00015345

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng..

- Hạng III.

 

 

59. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Thương Mại – Dịch vụ Hưng Thịnh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 45, ấp 2, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300271146

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00016136

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng..

- Hạng III.

60. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại A & T

Địa chỉ trụ sở chính: Số 92, ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300253901

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00016889

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp (Công nghiệp nhẹ), giao thông (Đường bộ trong đô thị), NN&PTNT (Kè thuỷ lợi), hạ tầng kỹ thuật (Tuyến cấp thoát nước)..

- Hạng III.

61. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Gia Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Tỉnh lộ 928, ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300264325

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00016890

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình Dân dụng..

- Hạng III.

62. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Phương

Địa chỉ trụ sở chính: Số 475, tỉnh lộ 928, ấp Phương An A, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300215783

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00016891

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Thông tin truyền thông).

- Hạng III.

63. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Quốc Anh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 527, quốc lộ 61B, khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300277814

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00016892

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng III.

64. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Số 02, đường Hòa Bình, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang .

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00017792

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Công trình dân dụng)

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng.

- Hạng II.

65. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Thuỷ

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Vị Thuỷ

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00017793

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Hạng III.

66. Tên đơn vị: Công ty TNHH Hai thành viên Quốc Huy 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 08, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300096208

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00020041

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) và thủy lợi (Kênh);

- Hạng III.

67. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 113, ấp Hoà Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300089987

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00020043

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng;

- Hạng III.

68. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hậu Giang – Quý Hải    

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 271, đường Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang         

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300046113

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00020039

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Đường bộ); hạng II.

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Cầu); hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Kè thuỷ lợi); hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (Tuyến ống cấp nước; Tuyến ống thoát nước mưa, cống chung; Tuyến cống thoát nước thải; Chiếu sáng công cộng; Công viên, cây xanh); hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng; hạng III.     

69. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng Quyết Thắng

Địa chỉ trụ sở chính: .

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập:  6300250234   

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00020040

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng;

- Hạng III.

70. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Toàn Thắng

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 150, ấp 2, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300284307

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00020044

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng III

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (Cấp – Thoát nước); Hạng III

+ Thi công xây dựng công trình giao thông (Đường bộ); Hạng III

+ Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Kênh thủy lợi); Hạng III

+ Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Tuyến ống cấp nước); Hạng III

71. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thiết kế Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hậu Giang

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 524 đường Ngô Quốc Trị, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300003080

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00020042

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng; hạng II.

- Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Tuyến ống cấp nước; Tuyến ống thoát nước mưa, cống chung; Tuyến cống thoát nước thải; Chiếu sáng công cộng; Công viên, cây xanh); hạng III.

- Thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ); hạng III.

72. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng TK        

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 87, ấp 2, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300214483    

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00021088

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ); hạng III.

- Thi công xây dựng công trình dân dụng; hạng III."   

73. Tên đơn vịCông ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 633

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 430, Quốc lộ 61, ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300108414

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00021645

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ:

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Đường bộ); Hạng III.  

74. Tên đơn vịCông ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Thanh Hải

Địa chỉ trụ sở chính: .Ấp 4, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300222406

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00023773

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cống, kênh, đê bao thủy lợi); Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi); Hạng III.

75. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Thái Nguyên

Địa chỉ trụ sở chính: .Khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 1800499164

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00024511

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng III.    

76. Tên đơn vịBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 01, đường Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 4472/QĐ-UBND của UBND TP Vị Thanh.

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00027056

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hạng III.     

77. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Chi Lan

Địa chỉ trụ sở chính: .Ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300298010    

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00027057

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng III." 

78. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc An

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 425 ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300272862

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00027058

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Cầu, đường bộ); Hạng III.     

79. Tên đơn vị: Hợp tác xã Xây dựng Thanh Bình

Địa chỉ trụ sở chính: .Số nhà 10, ấp 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 640407000123

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HAG-00000324

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi); Hạng III.

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (Tuyến ống cấp nước; Tuyến ống thoát nước mưa, cống chung; Tuyến cống thoát nước thải; Chiếu sáng công cộng; Công viên, cây xanh); Hạng II.

80. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng số 10

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 87, ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300161305    

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00028413

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; Hạng III.

- Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi); Hạng III."     

81. Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thành Phát

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 129, đường Nguyễn Trãi, khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300113284

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00029941

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, Giao thông đường bộ, cống, Kênh thủy lợi; Hạng III.

82. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Phát

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 144, đường Đồ Chiểu, phường 1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300275253    

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00030419

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng III   

83. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Gia Thịnh

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 65 ấp 8, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300258709    

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00032010

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông nông thôn, NN&PTNT (Cống thủy lợi); Hạng III.         

84. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HƯNG PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 13 quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300230710

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00030420

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Đường giao thông nông thôn), NN&PTNT (Cống, kênh thủy lợi); Hạng III.          

85. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 668

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 52 đường Nguyễn Văn Trỗi, khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300201822

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00030418

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Đường bộ), NN&PTNT (Cống, kênh thủy lợi); Hạng III.         

86. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A      

Địa chỉ trụ sở chính: .Ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 10/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Châu Thành A

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00021644

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hạng III.     

87. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: .Khu dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300272894

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00030421

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Khảo sát địa hình, Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng III.           

88. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 263, Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 1800544868

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00032009

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (Công viên, cây xanh; Chiếu sáng công cộng; Tuyến ống cấp nước; Tuyến cống thoát nước mưa, cống chung; Tuyến cống thoát nước thải).  Hạng III.

89. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA THỊNH

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 65, ấp 8, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300258709

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00032010

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình Dân dụng, giao thông (Đường giao thông nông thôn), nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cống, kênh thủy lợi).Hạng III.

90. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LIÊN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 09, ấp 7, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300063114

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00032011

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Khảo sát địa hình; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Đường bộ); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Cầu, đường bộ).

- Hạng chứng chỉ: Hạng III.

91. Tên đơn vịBAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHỤNG HIỆP

Địa chỉ trụ sở chính: .Khu hành chính UBND huyện Phụng Hiệp, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 661/QĐ-UBND của UBND huyện Phụng Hiệp

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00033274

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng.Hạng II.

92. Tên đơn vị: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KOZAN

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 82, ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300281151

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00033275

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng. Hạng III.

93. Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LONG MỸ

Địa chỉ trụ sở chính: .Ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 2640/QĐ-UBND của UBND huyện Long Mỹ

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00034482

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hạng III.

94. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM HẬU GIANG       

Địa chỉ trụ sở chính: .Đường số 02 Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300022069

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00034483

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng,giao thông (Đường bộ).Hạng III

95. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SUVICÔ

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 130, đường Nguyễn Trung Trực, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300135513

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00034484

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình giao thông (Đường bộ). Hạng III.

96. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẠN THÀNH

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 102 đường Nguyễn An Ninh, khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300292770

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00034570

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Đường giao thông nông thôn), nông nghiệp và phát triển nông thôn (Kênh thủy lợi). Hạng III.

97. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MỸ HƯNG

Địa chỉ trụ sở chính: .Số 714, ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300055836

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00033276

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ), dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (Tuyến ống thoát nước mưa, cống chung; Tuyến cống thoát nước thải); Hạng III.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng III.

98. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV ĐOAN TRANG

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300174985

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00036459

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (Đường bộ). Hạng III.

99. Tên đơn vị: CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN SÔNG HẬU

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 6, TĐC ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300156390

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00036460

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp cấp điện áp tới 22kV, điện công trình công nghiệp). Hạng III.

100. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở UBND huyện Châu Thành, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 3277/QĐ-UBND của UBND huyện Châu Thành

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00039609

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hạng III.    

101. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ OSIN HẬU GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 70, ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 6300288735

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00039610

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng III.   

102. Tên đơn vị: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THIỆN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 363, ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Số ĐKKD hoặc QĐ thành lập: 1800448787

Số chứng chỉ năng lực HĐXD: HGI-00039727

Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ: 

+ Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Kênh thủy lợi); Hạng III.