Sở Xây dựng công bố danh sách 06 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã thực hiện chuyển đổi Giấy chứng nhận và đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD (Theo Công văn số 1304/SXD-QLXD ngày 11/7/2019), bao gồm:

1. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang, địa chỉ: Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận số GCN 368/GCN-BXD ngày 23/4/2019 của Bộ Xây dựng; LAS-XD 1164.

2. Công ty CP Kiểm định xây dựng Miền Tây, địa chỉ: Số 18, Đường Nguyễn Du, Phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận số GCN 229/GCN-BXD ngày 19/4/2018 của Bộ Xây dựng; LAS-XD 1214.

3. Công ty TNHH Kiểm định xây dựng 639, địa chỉ: Số 09, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, ấp 6, xã Vị Tân, TP VỊ Thanh, tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận số GCN 86/GCN-BXD ngày 31/01/2019 của Bộ Xây dựng; LAS-XD 1077.

4. Công ty TNHH MTV Kiểm định - xây dựng - thương mại Hưng Phú, địa chỉ: Số 21-23, đường Đặng Thùy Trâm, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận số GCN 450/GCN-BXD ngày 21/10/2016 của Bộ Xây dựng; LAS-XD 1632.

5. Công y TNHH Kiểm định xây dựng 886, địa chỉ: Đường Lê Anh Xuân, Phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận số GCN 555/GCN-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ Xây dựng; LAS-XD 1603.

6. Công ty CP Bê tông Hamaco, địa chỉ: Khu CN Tân Phú Thạnh - gđ1, Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận số GCN 293/GCN-BXD ngày 17/5/2018 của Bộ Xây dựng; LAS-XD LAS-XD 1772.