Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (17-10-2018 18:39:30)

THỨ HAI 22/10/2018:

           - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Nụ) trực tiếp công dân. (02 ngày)

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, Giang) thanh tra QLDA – ĐTXD nguồn vốn ngân sách. Điểm tại UBND TX. Ngã Bảy (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Đức, Tùng) thanh tra QLDA – ĐTXD nguồn vốn ngân sách. Điểm tại UBND TP. Vị Thanh (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. 

          - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP (đ/c Dương) dự họp v/v trao đổi biên chế năm 2019. Điểm tại Sở NV.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 23/10/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng PTĐT dự buổi kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tập trung tại Công viên Chiến Thắng, phường 5, thành phố Vị Thanh.     

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP tiếp và làm việc đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự.

        - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty Than Trường Sơn xin đầu tư dự án “Kho bãi than và Nhà máy sản xuất vật liệu không nung”; Hợp tác xã Kim Hưng xin đầu tư dự án “Sản xuất sản phẩm lục bình, mây, tre, cói và gia công cơ khí, gỗ, bao bì, sơn tỉnh điện”. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thi giai đoạn công trình Nhà làm việc Bưu cục huyện Châu Thành A.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai. Điểm tại Sở TNMT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị xã Lương Nghĩa và điều chỉnh quy hoạch chung Nông thôn mới xã Thuận Hòa. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD họp về việc đề xuất lắp đặt hệ thống điện, mặt trời trên máy nhà Trụ sở Sở Công Thương. Điểm tại PH. Sở Công thương.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ TƯ 24/10/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc, phòng QHKT và Trung tâm QHKT dự họp thông qua vị trí và thiết kế Nhà trưng bày Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp tiếp công dân định kỳ và gặp gỡ, đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp CC năng lực HĐXD cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Đức) trực tiếp công dân. (03 ngày).

          - 7 giờ 30’: BTG (đ/c Sết) tập huấn báo cáo viên. Điểm tại HT. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (02 ngày).

          - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v thống nhất việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở LĐ, TB&XH tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tập huấn bồi dưỡng quy trình, kỹ năng tiếp công dân xử lý đơn thư, công tác thụ lý, thẩm tra xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (03 ngày).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v cho chủ trương phát sinh khối lượng gói thầu số 2 thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện dự bị động viên – Bộ CHQS tỉnh hậu Giang. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp trao đổi về việc xử lý sai lệch ranh đất dự án Công ty Cổ phần nước Aqua One Hậu Giang và Công ty TNHH Number One Hậu Giang. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN tham gia buổi khảo sát việc sử dụng đất của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Điểm tại vị trí đất, TT Cái Tắc.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 25/10/2018:

          - 7 giờ 30’: Lãnh đạo Sở, phòng QHKT và phòng PTĐT họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh. 

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa), phòng QHKT và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tình hình triển khai các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự buổi làm việc với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia thông qua phương án đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Châu Thành A. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

          - 14 giờ 00’: Họp thường vụ, Đảng ủy. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, rà soát các điểm trường cần nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v trao đổi thống nhất hướng giải quyết đối với phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 26/10/2018:

          - 7 giờ 30’: Lãnh đạo Sở, phòng QHKT và phòng PTĐT họp thông qua quy hoạch chung đô thị Vị Thanh. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.  

           - 7 giờ 30’: UBKT Đảng ủy Sở làm việc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) dự Hội nghị triển khai Luật: Luật Đo đạt và bản đồ, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự họp v/v nghe báo cáo về quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng làm việc Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu công trình điều chỉnh và mở rộng Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT họp v/v lập danh mục kêu gọi các dự án bắt buộc phải đầu tư để công nhận đạt tiêu chí đô thị theo quy định cho TP Vị Thanh và TX Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời phòng QLN và QHKT cùng dự.

          -  Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 27/10/2018:           

          - Trực cơ quan: + đ/c Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở.

                                   + đ/c Phan Vũ Tuấn, PTP Quản lý XD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 28/10/2018:      

          - 7 giờ 00’: Giám đốc trực Thường trực UBND tỉnh. Trực lái xe: Phạm Hoàng Vũ.

- Trực cơ quan: + đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở.

                                  + đ/c Phạm Chí Công, CV phòng QHKT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 42 tu 22.10 đen 26.10.2018_MRUuhJGf_dRhODBP1.doc