Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Sở từ ngày 28/03/2016 đến ngày 03/04/2016 (27-04-2016 00:00:00)

  UBND TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-SXD  

 Hậu Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 03/4/2016)

THỨ HAI 28/3/2016:
    - 8 giờ 00’: Họp Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. 
    - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c An) tham gia Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính và mua sắm trang thiết bị. Điểm tại Sở GD-ĐT. (cả tuần).
- 8 giờ 00’: Thanh tra kiểm tra việc quản lý quy hoạch xây dựng được duyệt và trật tự xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. (cả tuần)
    - 8 giờ 30’: Phòng QLN phối hợp thẩm định phần đất tranh chấp tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.
    - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ BA 29/3/2016:
    - 7 giờ 30’: Giám đốc và Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác quý I/2016. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.
- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai Chương trình công tác quý II/2016. Điểm tại HT. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
    - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với phòng HTKT&PTĐT. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
    - 9 giờ 00’: Phòng QLHĐXD tham dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 
    - 13 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi chấm các giải pháp vòng chung khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.
    - 13 giờ 30”: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình Công viên Chiến Thắng. Điểm tại công trình.
    - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
THỨ TƯ 30/3/2016:   
- 8 giờ 00”: Giám đốc và phòng KTQH dự buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.
- 8 giờ 00”: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất đăng ký đầu tư dự án Nhà ở xã hội Phước Thành tại thị trấn Mái Dầm. Điểm tại phòng họp số 2, SXD
    - 7 giờ 30”: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trụ sở BHXH thị xã Ngã Bảy. Điểm tại công trình.(cả ngày)
    - 7 giờ 30”: Phòng QLN tham gia khảo sát tài sản Công ty lương thực Hậu Giang để định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Điểm tập trung tại Sở Tài chính.
- 7 giờ 30”: Phòng QLN dự họp v/v thông qua báo cáo xác minh theo đơn yêu cầu của ông Phạm Thành Sự, ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.
- 8 giờ 00”: Phòng QLHĐXD dự họp v/v giải quyết kiến nghị của UBND huyện Châu Thành V/v xin chủ trương cho triển khai lại dự án, bổ sung phần trang thiết bị và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành. Điểm tại Sở KH-ĐT.
    - 8 giờ 00”: Phòng HTKT dự Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hỗ trợ hạ tầng khu vực nghèo đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại Nhà khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. 
- 13 giờ 30”: Giám đốc; phòng HTKT và Thanh tra dự buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Vị Thanh. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh. (theo lịch Tỉnh ủy).
- 14 giờ 30”: PGĐ (đ/c Tâm) và Văn phòng dự họp v/v trao đổi biên chế năm 2016. Điểm tại Sở Nội vụ.
- 14 giờ 00”: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLHĐXD họp v/v xem xét đề nghị của các chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ NĂM 31/3/2016: 
- 8 giờ 00”: Giám đốc và phòng KTQH họp v/v xem xét điều chỉnh quy hoạch cục bộ đầu tư xây dựng Trạm y tế phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
- 9 giờ 00”: Giám đốc và phòng KTQH họp v/v xem xét điều chỉnh cục bộ  quy hoạch xây dựng xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
    - 8 giờ 00”: Phòng KTQH dự họp v/v trao đổi trường hợp Thánh thất Họ đạo Long Mỹ Cao đài Tây Ninh xin chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình Thánh thất làm nơi tôn thờ Đức Chí Tôn, Tam giáo và Ngũ chi Đại Đạo. Điểm tại Sở TN-MT.
    - 8 giờ 00”: Phòng QLHĐXD dự họp v/v bàn giải pháp thực hiện dự án Mở rộng QL đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp. Điểm tại Ban QLDA-ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 
- 9 giờ 00”: Phòng QLHĐXD tham dự buổi mở thầu gói thầu xay lắp công trình Trạm y tế xã Đông Thạnh. Điểm tại Ban QLDA-ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp.
- 9 giờ 30”: Phòng QLHĐXD tham dự buổi mở thầu gói thầu xay lắp công trình Trạm y tế xã Đông Phước A. Điểm tại Ban QLDA-ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp.
- 13 giờ 30’: Giám đốc; PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN khảo sát, xác định nguyên nhân gây sạt lỡ làm ảnh hưởng 34 hộ dân tại khu vực xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Tân Long.
- 14 giờ00”: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp Ban Chỉ đạo công tác giải phóng  mặt bằng dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại phòng họp số 4. UBND tỉnh.
- 13 giờ30’: Phòng QLN họp Hội đồng định giá. Điểm tại Sở Tài chính.
- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
THỨ SÁU 01/4/2016: 
- 7 giờ 30”: Phòng HTKT tham gia kiểm tra kết quả củng cố nâng chất, nâng cấp danh hiệu “Xã văn hóa” đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Điểm tại UBND xã Vị Trung, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. (cả ngày).
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ BẢY 02/4/2016:  
- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
CHỦ NHẬT 03/4/2016: 
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Nơi nhận: 

TL. GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

 

- Lưu: VT.

Nguyễn Trùng Dương

 

 

Tập tin đính kèm: 11lich_tuan_tu_28.3.2016_den_03.4.2016_TdERbxLy.doc