Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Sở từ ngày 25/04/2016 đến ngày 03/05/2016 (27-04-2016 00:00:00)

  UBND TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/TB-SXD    Hậu Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2016

                          

  Lịch điều chỉnh lần 1  

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 03/5/2016)

THỨ HAI 25/4/2016:

 - 8 giờ 00: Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) gắn với Lễ khánh thành Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30’: Chánh Thanh tra tham gia lớp nghiệp vụ Thanh tra viên chính. Điểm tại TP. Cần Thơ. (cả tuần)

- 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở. (cả tuần)

- 7 giờ 30’: Thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Long Mỹ. (cả tuần).

- 7 giờ 30’: Phòng QLN kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh. (cả tuần).

- 7 giờ 30’: Phòng KTQH (đ/c Chu) tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại Sở Nội vụ. (03 ngày)

- 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình Khối trụ sở hành chính mới thị xã Ngã Bảy. Điểm tại công trình. (04 ngày)

- 7 giờ 30’: Các đ/c có tên trong danh sách tham gia lớp huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2016. Điểm tại HT. Thành ủy Vị Thanh. (cả tuần)

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị sơ kết hoạt động quý I năm 2016 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 26/4/2016:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc dự lễ khởi công công trình nâng cấp, trùng tu Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Điểm tại NTLS tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng KTQH dự họp v/v rà soát nội dung hợp đồng thuê đất để xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT). Điểm tại Sở TN-MT.

         - 7 giờ 30’: Trưởng phòng KTXD dự Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2016. Điểm tại HT. Thành ủy Vị Thanh.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình Nhà máy chế biến lương thực và kho nông sản Thanh Bình. Điểm tại công trình. (cả ngày)

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở TNMT.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Điểm tại dự án của công ty TNHH MTV XD DV Khang Hưng.

          - 13 giờ 30’: Họp Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 15 giờ 00’: Họp cán bộ chủ chốt. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

- 13 giờ 30’:         Phòng HTKT dự họp v/v nghe đơn vị tư vấn thông qua dự án về Hệ thống xử lý nước thải chợ Bảy Ngàn. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 27/4/2016:   

- 7 giờ 30’:  Thanh tra dự Hội nghị sơ kết công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, vi phạm trật tự xây dựng, quy hoạch, vi phạm sử dụng đất sai mục đích. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’:  Phòng KTQH họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Điểm tại Sở TN-MT. (03 ngày) (sáng: 7giờ30’, chiều: 13giờ30’)

- 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v xin chủ trương điều chỉnh phần diện tích mở rộng ngoài ranh trục đường số 7 thuộc dự án: Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 9 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v Ngân hàng TMCP Kiên Long xin chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thành lập phòng giao dịch tại khu vực III, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi đối thoại và họp xét khiếu nại tố cáo địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương .

THỨ NĂM 28/4/2016:

- 7 giờ 30’: TP Pháp chế dự lớp tập huấn công tác bồi thường nhà nước năm 2016. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác giai đoạn thi công công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh. Điểm tại công trình.

- 13 giờ 30’: Phòng KTQH dự họp v/v lấy ý kiến lập Đề án bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú vào quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020. Điểm tại Ban quản lý các KCN tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phòng QLHĐXD dự họp thông qua các điểm trường cần nâng cấp sửa chữa phục vụ khai giảng năm học 2016. Điểm tại Sở GD-ĐT.

- 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng họp v/v vận hành trang web của Sở và phần mềm 1 cửa điện tử. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 29/4/2016:

- 8 giờ 00”: Giám đốc dự buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016). Điểm tại Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. (lịch điều chỉnh).

- 6 giờ 00”: PGĐ (đ/c Nghĩa) và các đ/c: Nguyễn Thị Bé Tư, Danh Thị Huỳnh, Lê Kim Thiện, Võ Hoàng Giang, Nguyễn Văn Nhiều viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. (đề nghị các đ/c có tên nêu trên tập trung tại Sở XD lúc 5 giờ 30 phút)

- 8 giờ 00”: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh. (lịch điều chỉnh).

- 8 giờ 00”: Phòng QLN dự họp v/v làm rõ một số nội dung tại dự án KDC TM Thành Phát xã Tân Phú Thạnh. Điểm tại Sở TN-MT.

- 14 giờ 00”: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN làm việc với UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 30/4/2016:  

- 7 giờ 30’:  Phòng HTKT dự Lễ khởi công xây dựng cầu treo dân sinh Phú Hữu. Điểm tại trụ sở UBND xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Huỳnh Đức, Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Nguyễn Trùng Dương, Chánh Văn phòng Sở.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 01/5/2016:

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Quách Quốc Cường, Chánh Thanh tra.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ HAI 02/5/2016:

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Trần Anh Khoa, PGĐ Trung tâm KĐCLXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA NGÀY 03/5/2016:

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Tô Văn Đời, TP QLHĐXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Nơi nhận:  TL. GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở; CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  
- Lưu: VT. Nguyễn Trùng Dương

 

Tập tin đính kèm: dieuchinh15lich_tuan_tu_25.4.2016_den_01.5.2016_Mg1xSae9.doc