Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Sở từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016 (27-04-2016 00:00:00)

  UBND TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-SXD  

 Hậu Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 24/4/2016)

THỨ HAI 18/4/2016:

         Nghỉ bù Lễ Giổ tổ Hùng Vương.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 19/4/2016:

- 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v xem xét chủ trương quy hoạch phần đất giáp Trường bắn Trung đoàn 114 tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Điểm tại Sở TN-MT.

- 8 giờ 00’: Thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. (cả tuần).

- 8 giờ 15’: Phòng QLCL dự buổi nghiệp thu, chốt khối lượng thi công để thanh lý hợp đồng xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh. Điểm tại TAND tỉnh.

- 9 giờ 00’: Phòng QLHĐXD dự họp v/v xử lý kỹ thuật điều chỉnh ốp đá granit cột tròn… công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD CT DN&CN tỉnh.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham gia khảo sát và làm việc với UBND huyện Long Mỹ về dự án Chợ xã Xà Phiên và khu dân cư thương mại xã Xà Phiên. Tập trung tại UBND huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng dự buổi làm việc với các ngành chuẩn bị nội dung tổng kết hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

         - 15 giờ00: Thanh tra dự họp v/v triển khai Kế hoạch của UBND phường V v/v chỉnh trang đô thị giải tỏa mái che cố định vi phạm trên địa bàn phường. Điểm tại UBND phường V, Thành phố Vị Thanh.

         - 18 giờ00: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự  “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Điểm tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ TƯ 20/4/2016:   

- 8 giờ 00’: Chánh Thanh tra tham gia lớp nghiệp vụ Thanh tra viên chính. Điểm tại TP. Cần Thơ. (03 ngày)

- 8 giờ 00’: Thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

- 9 giờ 00’: Phòng QLN tham gia khảo sát thực tế tài sản trên đất trụ sở UBND thị trấn Ngã Sáu, làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá theo quy định. Điểm tập trung tại UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự họp về việc xây dựng nhà trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và trên đất nhà nước. (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

- 14 giờ00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng HTKT dự họp Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Phòng KTQH dự họp v/v xin chủ trương điều chỉnh phần diện tích mở rộng ngoài ranh trục đường số 7 thuộc dự án: Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 21/4/2016:

- 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng KTQH dự họp v/v xin mở rộng diện tích đất xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v thống nhất nội dung của nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao HG. Điểm tại Ban quản lý khu NN ứng dụng công nghệ cao HG (khu HC 406).

- 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v giải quyết đề nghị của Công an tỉnh việc đầu tư xây dựng, triển khai quy hoạch, thu hồi đất Cơ sở làm việc Công an huyện Long Mỹ (mới). Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp trao đổi việc xin chuyển từ đất giao xây dựng Trụ sở Chi cục Thú y sang đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm giống cây trồng tỉnh Hậu Giang thuộc dự án VnSAT Hậu Giang. Điểm tại Sở TN-MT.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Hội đồng định giá. Điểm tại Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng HTKT dự họp v/v thông qua báo cáo đề xuất chủ trương mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v bàn bạc, trao đổi thủ tục đầu tư xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu nhà ở công nhân và thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Nam Sông Hậu tại km 9+281 của Công ty TNHH Number One Hậu Giang. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 22/4/2016:

- 7 giờ 30’: Họp Giao ban tháng 4. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

- 8 giờ 30’: Phòng QLN tham gia khảo sát thực tế tài sản trên đất 03 phòng học và nhà vệ sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (điểm Thạnh Hòa 1), xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trường TH Nguyễn Trung Trực, xã Tân Tiến.

- 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi nghiệm thu công trình Khối trụ sở hành chính thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Khối trụ sở hành chính mới TX. Ngã Bảy.

- 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLHĐXD họp v/v xem xét đề nghị của các chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 23/4/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 24/4/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm. 

Nơi nhận: 

TL. GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

 

- Lưu: VT.

Nguyễn Trùng Dương

 

Tập tin đính kèm: 14lich_tuan_tu_18.4.2016_den_24.4.2016_MtgPqcvZ.doc