Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Sở từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016 (27-04-2016 00:00:00)

  UBND TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-SXD  

 Hậu Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 THÔNG BÁO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦ
N
(Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 17/4/2016)
THỨ HAI 11/4/2016:
    - 7giờ30’: Họp báo tuần. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
    - 7giờ30’: Phòng KTXD khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh (cả tuần)
        - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c An) tham gia Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính và mua sắm trang thiết bị. Điểm tại Sở GD-ĐT. (cả tuần).
    - 13giờ30’: Phòng KTQH dự họp v/v thông qua phương án mặt bằng sử dụng đất của dự án siêu thị nông nghiệp tại khu vực 2, phường Thuận An. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.
    - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
THỨ BA 12/4/2016:
    - 7giờ30’: Phòng HTKT dự họp v/v hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Công thương.
- 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp trao đổi việc thực hiện quyền của người sử dụng đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trừ phần diện tích thuộc phạm vi hành lang lộ giới đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở TN-MT.
- 14 giờ00’: Giám đốc và phòng KTQH họp v/v đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Cái Sơn, huyện Phụng Hiệp đến năm 2025. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
    - 14 giờ00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLHĐXD họp v/v xem xét đề nghị của chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.
    - 14 giờ00’: Phòng QLHĐXD và Trung tâm QH-KT làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về dự án các nhà công vụ và trụ sở các Ban xây dựng Đảng. Điểm tại VP. Tỉnh ủy.
    - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ TƯ 13/4/2016:   
- 8 giờ00’: Giám đốc; GĐ Trung tâm KĐCLXD và GĐ Trung tâm QH-KT đi công tác Hà Nội.
- 8 giờ00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng HTKT dự buổi làm việc với Ban quản lý dự án 6 về dự án các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.
- 7 giờ 30’: Phòng QLHĐXD tham gia đoàn khảo sát các công trình cần nâng cấp sửa chữa phục vụ khai giảng năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh. (02 ngày)
- 13 giờ30’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2020. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.
- 14 giờ00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLHĐXD dự họp về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý khu công nghiệp. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.
- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
THỨ NĂM 14/4/2016: 
- 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội thảo “Tăng cường công tác quản lý về An toàn lao động trong xây dựng”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP dự họp v/v xử lý vướng mắc 102 nền giao đất cho các cơ quan đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức điều động từ nơi khác về công tác tại tỉnh dự án Khu TĐC-DC phường , giai đoạn 2. TP Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm phát triển     quỹ đất tỉnh.
- 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v vướng mắc khi kết thúc dự án khu dân cư 3,1 ha do DNTN xí nghiệp xây dựng Hồng Trung làm chủ đầu tư. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.
- 8 giờ 00’: GĐ Trung tâm KĐCLXD và GĐ Trung tâm QH-KT dự Hội thảo “Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
- 8 giờ 00’: Phòng QLHĐXD dự họp v/v xin ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình lộ giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù. Điểm tại Sở KH-ĐT.
- 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đối với 03 cụm công nghiệp tập trung. Điểm tại Sở Công thương.
- 9 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v  Công ty TNHH Xuất khẩu lương thực thực phẩm Miền Tây xin chủ trương đầu tư Nhà máy xay xát chế biến gạo chất lượng cao và Trung tâm Lúa giống Tân Hòa tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở KH-ĐT. 
- 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trạm y tế xã Vị Đông. Điểm tại Trạm y tế xã Vị Đông.
- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi đối thoại và họp giải quyết khiếu nại tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Ban Tiếp công dân UBND tỉnh.
- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng HTKT dự họp v/v thông qua báo cáo dự án Đường tỉnh 927C (đoạn từ QL1 đến Nam Sông Hậu). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30’: Phòng KTQH dự họp v/v Công ty TNHH Thuận Hưng xin chủ trương đầu tư xây dựng trang trại nuôi cá da trơn tại ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.Điểm tại Sở KH-ĐT.
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ SÁU 15/4/2016: 
- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng KTQH tham gia khảo sát tuyến đường ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Sau đó khảo sát đường vào Cây Lộc Vừng. Điểm tại đường vào ấp Long Hòa A1.
- 7 giờ 30’: Phòng HTKT và phòng QLHĐXD dự họp về tiến độ triển khai dự án thoát nước thải thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.
- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội thảo Công nghệ tiên tiến cho công trình trên nền đất yếu tại Hậu Giang. Điểm tại HT. SXD. Mời các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự.
- 7 giờ 30’: Phòng QLCL dự họp v/v nghe báo cáo tình hình thiết bị Nhà máy Giấy Lee & Man trước khi vào hoạt động. Điểm tại Nhà máy Lee&Man.
- 7 giờ 30’: PCT Công đoàn dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- 7 giờ 30’: PCTT (đ/c Minh Đức) dự Hội thảo giao ban công tác QP, DQTV, GDQPAN quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2016. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh.
- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
THỨ BẢY 16/4/2016:  
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
CHỦ NHẬT 17/4/2016: 
- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Nơi nhận: 

TL. GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

 

- Lưu: VT.

Nguyễn Trùng Dương

 
 

 

Tập tin đính kèm: 13lich_tuan_tu_11.4.2016_den_17.4.2016_haoHpNSJ.doc