Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Sở từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016 (27-04-2016 00:00:00)

  UBND TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-SXD  

 Hậu Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 04/4/2016 đến ngày 10/4/2016)


THỨ HAI 04/4/2016:
    - 7giờ00’: Lãnh đạo Sở; Tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài đỏ). Điểm tại sân SXD. 
    - 7giờ30’: Họp báo tuần. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
        - 7giờ30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Văn phòng (đ/c Hoa) tham gia lớp Quản lý tài chính đầu tư. Điểm tại Sở Tài chính.
    - 7giờ30’: Phòng KTQH (đ/c Chu) tham gia lớp bồi dưỡng, quản lý lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại HT. Sở Nội vụ. (cả tuần)
    - 8 giờ 00’: Phòng HTKT dự họp v/v làm việc quy trình thực hiện dự án: Nâng cấp và phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.
    - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c An) tham gia Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính và mua sắm trang thiết bị. Điểm tại Sở GD-ĐT. (cả tuần).
- 8 giờ 00’: Thanh tra kiểm tra việc quản lý quy hoạch xây dựng được duyệt và trật tự xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. (cả tuần).
    - 9 giờ 00’: Phòng QLHĐXD tham dự buổi mở thầu gói thầu thi công xây lắp. Điểm tại Ban QLDA-ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp.
    - 14 giờ00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.
    - 14 giờ00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.
        - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ BA 05/4/2016:
    - 8 giờ00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. 
- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLHĐXD họp v/v xem xét đề nghị của chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. 
- 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. 
- 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLHĐXD dự buổi làm việc về dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia và khảo sát hoạt động khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tập trung tại UBND huyện Châu Thành A.
    - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
THỨ TƯ 06/4/2016:   
- 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng KTQH dự buổi làm việc với Đảng ủy xã Lương Tâm về xây dựng làng nông thôn mới. Điểm tại Đảng ủy xã Lương Tâm. (theo lịch Tỉnh ủy).
- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa); phòng QLHĐXD và phòng QLN dự buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành nghe báo cáo về dự án nhà ở chuyên gia và công nhân Lee & Man; khu tái định cư phục vụ Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.
- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa); phòng QLHĐXD và phòng QLN dự buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án Nhà máy nước giải khát No1 Hậu Giang tại Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 1. Điểm tại Ban quản lý các khu công nghiệp.
- 14 giờ 00’: Phòng QLHĐXD dự buổi làm việc về tiếp nhận và triển khai các bước tiếp theo của công trình: Trụ sở Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD DD&CN.
    - 08 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ NĂM 07/4/2016: 
- 7 giờ 30’: Giám đốc dự buổi làm việc với khối Văn Xã của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.
- 8 giờ 00’: Phòng HTKT dự họp v/v đề xuất thực hiện lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Điểm tại Sở TN-MT.
    - 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v xin chủ trương điều chỉnh phần diện tích mở rộng ngoài ranh trục đường số 7 thuộc dự án: Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
    - 8 giờ 00’: Phòng KTQH dự họp v/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích đất phát triển kinh tế - xã hội (Trường Quân sự tỉnh tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A). Điểm tại Sở TN&MT.
- 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng KTQH tham gia đoàn khảo sát tuyến đường ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Sau đó khảo sát đường vào Cây Lộc Vừng. Điểm tại đường vào ấp Long Hòa A1.
- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLCL tham gia khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Khu du lịch sinh thái” tại rừng tràm Vị Thủy. Điểm tại rừng tràm Vị Thủy.
- 13 giờ30’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Hội đồng định giá. Điểm tại Sở Tài chính.
    - 13 giờ 30’: Phòng KTQH dự họp v/v xin chủ trương cho thuê đất để đầu tư xây dựng trạm xăng dầu thuộc công trình Bến xe thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 14 giờ00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLHĐXD dự buổi làm việc với Công ty Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd về việc tham gia đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.
- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
THỨ SÁU 08/4/2016: 
- 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLHĐXD tham gia đoàn kiểm tra một số công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tập trung tại Tỉnh ủy. (theo lịch Tỉnh ủy).
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.
THỨ BẢY 09/4/2016:  
- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.
CHỦ NHẬT 10/4/2016: 
- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

 

 

Nơi nhận: 

TL. GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

 

- Lưu: VT.

Nguyễn Trùng Dương

 

 

Tập tin đính kèm: 12lich_tuan_tu_04.4.2016_den_10.4.2016_(dc1)_VjuTRWPm.doc