Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016 (điều chỉnh lần 1) (25-10-2016 00:00:00)

THỨ HAI 31/10/2016:

          - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài đỏ). Điểm tại sân SXD.

          - 07 giờ 30’: Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ Ba (bất thường) HĐND tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại HT. HĐND tỉnh (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 7 giờ 30’: Đoàn thanh tra v/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại TX Long Mỹ (cả tuần).

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm), Văn phòng, BCH Công đoàn và BT, P.BT Đoàn Thanh niên họp chuẩn bị Hội thao. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên), Văn phòng Sở và tất cả CBVC TTKĐ-CLXD cùng dự họp v/v trao quyết định tuyển dụng viên chức năm 2016. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 01/11/2016:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự buổi họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Công trình Trạm biến áp 110KV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 – Trạm 220KV Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT tham gia Đoàn kiểm tra các danh hiệu Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2016. Điểm tập trung tại UBND TP. Vị Thanh (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QHKT tham dự buổi họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Long Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.          

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 02/11/2016:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm), Thanh tra và phòng QLN tham dự buổi đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn TPVT, H. Vị Thủy. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT họp v/v phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Văn phòng tham dự cuộc họp Báo cáo tình hình thực hiện NQ HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

         - 8 giờ 00’: Văn phòng và đại diện lãnh đạo các phòng họp góp ý về biểu mẫu thống kê ngành Xây dựng. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp v/v Công ty TNHH MTV XDTM Nguyễn Hồng Nhung xin giao đất một phần diện tích thuộc Trường Quân sự (Khu A) để đầu tư đường vào dự án KDVTM Cái Tắc (Khu C), thị trấn Cái Tắc. Điểm tại phòng họp Sở TN&MT (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự cuộc họp thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy bê tông Hamaco Hậu Giang. Điểm tại PH trực tuyến UBND H. CTA (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng QLCL tham gia đoàn kiểm tra giai đoạn trong quá trình thi công, công trình: Chi cục Thuế TPVT. Điểm tại công trình (cả ngày).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham dự buổi làm việc v/v xác định vị trí, cắm cọc GPMB bảo vệ hành lang lưới điện đường dây 110kV bị ảnh hưởng bởi dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm TMTTNM. Điểm tại phòng họp UBND huyện Vị Thủy.

         - 9 giờ 00’: Phòng QHKT dự cuộc họp v/v Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát xin đầu tư “Trại Mía giống để cung cấp cho nông dân tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân” và “Trồng cây, nuôi cá tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”. Điểm tại phòng họp Sở KH&ĐT.

         - 13 giờ 30’: Lãnh đạo Sở, Trưởng phó các phòng và đơn vị họp bàn về công tác quy hoạch. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch bổ sung).

         - 15 giờ 00’: Họp Đảng ủy kiểm điểm cuối năm. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT họp v/v xây dựng tạm Khu nhà căn tin phục vụ CBCNV tại ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự cuộc họp thông qua quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Cát Tường. Điểm tại PH số 2, UBND TP. Vị Thanh (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự cuộc họp v/v lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án KDC - TTTM Chợ Cầu Móng. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

         - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT tham dự cuộc họp v/v xem xét cấp giấy phép khai thác nước dưới đất. Điểm tại phòng họp số 1, Sở TN&MT.

         - 14 giờ 30’: Phòng QLN dự cuộc họp v/v gia hạn thời gian thực hiện dự án KDC phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường 5, TPVT (giai đoạn 1) do Công ty CPĐT và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn làm chủ đầu tư. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 03/11/2016:

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 1 họp đánh giá Đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.         

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 4 họp đánh giá Đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự cuộc họp v/v CTCP Dầu khí Bình Minh xin chuyển đổi một phần Cửa hàng xăng dầu số 3 sang xưởng pha trộn dung môi công nghiệp tại khu vực V, phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

          - 9 giờ 00’: Phòng KTXD dự cuộc họp v/v xin chủ trương ĐTXD Nhà máy sản xuất gạch không nung chất lượng cao tại ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT tham dự cuộc họp thông qua phương án điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Trung tâm phường V, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm), Trưởng các phòng và đơn vị tham dự Hội nghị góp ý NQ 2017 của Tỉnh ủy và ĐUKCCQ tỉnh. Điểm tại HT. Tỉnh ủy.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 04/11/2016:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Văn phòng về TTHC, tài chính, các tiêu chí báo cáo. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tham dự Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài năm 2016. Điểm tại HT. HĐND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Điểm tại PH số 1 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 họp đánh giá Đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLN tham gia Đoàn kiểm tra công nhận tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư năm 2016 theo tiêu chí NTM. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Bình.

          - 8 giờ 00’: Thanh tra tham dự cuộc họp v/v xây cất trái phép của bà Nguyễn Thị Chương. Điểm tại UBND xã Thạnh Xuân (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 5 họp đánh giá Đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp đánh giá Đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT (đ/c Chu) tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày thể thao” do Công ty TNHH Lạc Tỷ II làm chủ đầu tư. Điểm tại PH Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham gia Đoàn kiểm tra công nhận tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư năm 2016 theo tiêu chí NTM. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Phú.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 05/11/2016:  

        - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 06/11/2016: 

       - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 42 từ 31.10-04.11_wmH9dv1P.doc