Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) (25-12-2019 18:13:51)

THỨ BẢY 28/12/2019:

          - 19 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự Lễ công bố thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 29/12/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 30/12/2019:

           - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh (cả ngày).

           - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Cường, tây, tùng, nụ) kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng các công trình do Cty Điện lực làm chủ đầu tư (cả tuần).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 31/12/2019:   

          - 8 giờ 00’: Giám đốc tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

            - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc. Điểm tại HT. SXD.

          - 20 giờ 00’: Giám đốc và các phòng: VP, QHKT, QLN, QLXD, QLCL, Thanh tra (mỗi phòng cử 01 công chức) và 02 Trung tâm (mỗi Trung tâm cử 02 viên chức) dự chương trình nghệ thuật “Chào 2020”. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 01/01/2020:

      Nghỉ Tết dương lịch

          - Trực cơ quan: đ/c Nguyễn Vũ Thảo Nguyên, CV Văn phòng Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 02/01/2020:

        - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi trắng; Nữ: mặc áo dài màu đỏ). Điểm tại sân SXD.

        - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở v/v chuẩn bị tổng kết ngành. Văn phòng, Đảng vụ cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Giao thông vận tải. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

        - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp v/v thông qua Kế hoạch Lễ công bố thị xã Long Mỹ được công nhận đô thị loại III. Điểm tại UBNS TX Long Mỹ (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố thị xã Long Mỹ được công nhận đô thị loại III. Tập trung tại Thị ủy Long Mỹ.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh)

          - 14 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 14 giờ 15’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu:Tư vấn thiết kế công trình: Trường THPT Vị Thanh. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 03/01/2020:

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự đối thoại với công dân địa bàn thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

            - 8 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp bàn phương án đấu nối hệ thống thoát nước mưa dọc QL1 vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại Sở GTVT (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’:   Phòng PTĐT họp Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán nhiệm vụ “Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 00’: Giám đốc đi công tác Hà Nội.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 04/01/2020:

          - 8 giờ 00‘: Giám đốc dự phiên họp của Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm định Đề án sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm tại phòng họp Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc Hội, Ba Đình, Hà Nội (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 04/01/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 05/01/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 1.Lich tuan 51 tu 30.12.2019 den 03.01.2020_LgNtRz6b.doc