Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/05/2016 đến ngày 05/06/2016 (26-05-2016 00:00:00)

THỨ HAI 30/5/2016:

         - 7giờ00’: Lãnh đạo Sở; Tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài đỏ). Điểm tại sân SXD.

- 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị triển khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2016 – 2020, do Bộ Xây dựng tổ chức. Điểm tại Khách sạn Công đoàn, thành phố Cần Thơ.

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với Trung tâm KĐCLXD. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm dự.

- 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp công dân của Sở.

- 8 giờ 00’: Đoàn Thanh tra thanh tra việc thực hiện quản lý dự án ĐTXD công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điểm tại Cục thuế tỉnh. (cả tuần).

- 9 giờ 00’: Phòng QLN họp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh. Điểm tại Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp sơ kết công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang; Hội nghị Tổng kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang và Trường Đại học Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Các đ/c: Nguyễn Trí Tính, Lê Minh Đức, Lư Hoàng Tú, Phạm Ngọc Út dự Hội nghị báo cáo viên. Điểm tại HT. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp bàn dự thảo phương án giá đất trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Tài chính.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 31/5/2016:

- 6 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Lễ mittinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá. Điểm tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với UBND thị xã Ngã Bảy về tình hình xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị thị xã. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra gia đoạn thi công công trình:Nâng cấp, mở rộng Nhà khách Bông Sen. Điểm tại công trình. (cả ngày).

- 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v báo cáo đánh giá kết quả hồ sơ đề xuất thi công công trình Khu đô thị Nguyễn Huệ. Điểm tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

- 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp v/v thông qua phương án thiết kế công trình: cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước các trục đường trong khu hành chính UBND tỉnh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ 00’: Trung tâm QH-KT và Trung tâm KĐCLXD dự tập huấn nâng cao năng lực thẩm tra thiết kế bền vững. Điểm tại Trung tâm Hội nghị UBND tỉnh Long An.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Văn phòng dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2015. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thương mại Rạch Vong. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 01/6/2016:   

- 8 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm), PGĐ (đ/c Diên), phòng PTĐT và Thanh tra họp v/v trao đổi việc xử lý sai phạm trong xây dựng Dự án Khu TTTM Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Nâng cấp, sửa chữa các điểm trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v DNTN Thương mại Dịch vụ Sản xuất Thanh Hùng xin chủ trương xây dựng và tái lập Nhà máy xay xát do bị ảnh hưởng Dự án Kè Xà No. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 9 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v đầu tư dự án xưởng sản xuất giày da tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 9 giờ 00’: Thanh tra công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính, mua sắm thiết bị tại Đài PTTH tỉnh. (03 ngày).

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp về tình hình xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị huyện. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v xin tiếp tục thực hiện dự án thu mua tạm trữ lúa gạo và xây dựng nhà máy chế biến khóm đóng hộp và nước khóm cô đặc. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

 

THỨ NĂM 02/6/2016:

- 7 giờ 30’: Giám đốc dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền năm 2016 (cả ngày). Điểm tại HT Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp thông qua nội dung báo cáo 01 dự án: Khu dân cư Thành Phát tại Châu Thành, Châu Thành A và Khu dân cư ven Quốc lộ 1A tại thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và VP dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Ban Điều hành dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v xác định vị trí, cắm cọc GPMB bảo vệ hành lang lưới điện đường dây 110kV bị ảnh hưởng bởi Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Thương mại thị trấn Nàng Mau. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 03/6/2016:

- 7 giờ 30’: Giám đốc dự họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, ước 6 tháng năm 2016. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLCL tham gia đoàn kiểm tra Bệnh viện đa khoa tỉnh. Điểm tập trung tại Tỉnh ủy. (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty TNHH MTV Vận tải Hoàng Anh xin chủ trương nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để Trồng cây ăn quả tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 04/6/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 05/6/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT. (T)

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trùng Dương

Tập tin đính kèm: 20lich_tuan_tu_31.5.2016_den_05.6.2016_9kpMhruR.doc