Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019 (24-04-2019 13:05:35)

THỨ HAI 29/4/2019:  

          Trực cơ quan:

          - Đ/c Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở.

          - Đ/c Hứa Chí Tâm, Giám đốc Trung tâm QH-KT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 30/4/2019:  

            Nghỉ Lễ

Trực cơ quan:

          - Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở.

          - Đ/c Nguyễn Trùng Dương, Chánh VP Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 01/5/2019:  

            Nghỉ Lễ

Trực cơ quan:

          - Đ/c Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở.

          - Đ/c Nguyễn Vũ Thảo Nguyên, Chuyên viên VP Sở.  

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 02/5/2019:   

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A và huyện Châu Thành. Điểm: sáng tại Nhà văn hóa xã Trường Long Tây. Chiều lúc 13 giờ 30 phút tại HT UBND xã Đông Phú.

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ và TX Long Mỹ. Điểm: sáng tại HT UBND xã Xà Phiên. Chiều lúc 13 giờ 30 phút tại Nhà văn hóa xã Long Trị.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây) tham gia đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh và Sở TNMT. Điểm tại huyện Phụng Hiệp (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN dự buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa ban tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy). 

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 03/5/2019:  

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường ĐH Võ Trường Toản và đồ án quy hoạch chi tiết khu TĐC và DCTM phục vụ KCN Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp và TX Ngã Bảy. Điểm: sáng tại Nhà văn hóa Thạnh Hòa. Chiều lúc 13 giờ 30 phút tại HT UBND xã Hiệp Lợi.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp về vướng mắc của dự án Khu dân cư hai bên đường tránh thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy và TP Vị Thanh. Điểm: sáng tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây. Chiều lúc 13 giờ 30 phút tại HT UBND phường VII.

            - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLXD dự buổi làm việc về quy trình đầu tư và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 04/5/2019:   

        - 7 giờ 30’: Giám đốc dự buổi tiếp xúc cử tri xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

        - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh. 

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v giải quyết đề nghị của chủ đầu tư. Điểm tại PH số 2, SXD.

       - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải HG. Điểm tập trung tại Chi cục BVMT tỉnh lúc 7 giờ.

          - 8 giờ 30’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn thi công công trình trường TH Tân Phước Hưng. Điểm tại công trình.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 05/5/2019:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: Lich tuan 17 tu 29.4 đen 04.5.2019_yfSGhTxk.doc