Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (24-10-2018 17:05:57)

THỨ HAI 29/10/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc họp về tất toán dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.          

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Nụ) trực tiếp công dân (04 ngày)

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Tây, Giang) thanh tra QLDA – ĐTXD nguồn vốn ngân sách. Điểm tại UBND TX. Ngã Bảy (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng, Trường) kiểm tra ATVSLĐ trên địa bàn TP Vị Thanh (02 ngày).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc với phòng QLXD và phòng KT&VLXD. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra tiêu chí nông thôn mới xã Long Trị, huyện Long Mỹ.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 30/10/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự tập huấn cán bộ về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm tại Hội trường B Quân khu 9 (cả ngày). 

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và GĐ Trung tâm QHKT dự họp v/v công tác cổ phần hóa của Trung tâm QHKT. Điểm tại Sở TC.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội thảo góp ý Đề án Di dời dân cấp bách do thiên tai và xây dựng đê bao sông Mái Dầm huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp với Trung tâm Thông tin, Hợp tác Quốc tế và Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng về trao đổi cung cấp thông tin lập đề án phân loại đô thị thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II. Điểm tại UBND TP Vị Thanh.

          - 7 giờ 30’: VP (đ/c Tính) dự Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Điểm tại Sở Tư pháp.

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Tây, xã Vị Trung huyện Vị Thủy.

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Tùng) kiểm tra trật tự xây dựng tại xã Vị Trung huyện vị Thủy.

          - 9 giờ 00’: Các đ/c: Cao Hoàng Nam, Lê Minh Đức dự khai giảng lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung. Điểm tại Học viện chính trị khu vực IV.

          - 13 giờ 30’: Bí thư các Chi bộ dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Điểm tại HT Cục thuế tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 31/10/2018:

          - 7 giờ 30: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham gia khảo sát một số điểm khu dân cư vượt lũ, đường nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành A. Sau khảo sát tập trung tại Ủy ban nhân dân xã Trường Long A, huyện Châu Thành A. Tập trung lúc 5 giờ tại Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe chung (lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự họp v/v nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Khu hành chính thành phố Vị Thanh và các công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30: Phòng QHKT dự họp góp ýQuy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm thương mại và Khu dân cư thương mại thị trấn mái Dầm. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

          - 7 giờ 30: Phòng QLN dự họp trao đổi việc sử dụng đất của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Đức, Tùng) thanh tra QLDA-ĐTXD tại thành phố Vị Thanh (03 ngày).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng, Trường) kiểm tra ATVSLĐ trên địa bàn TX Ngã Bảy (02 ngày).

          - 13 giờ 30: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham gia khảo sát một số điểm khu dân cư vượt lũ, đường nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tập trung tại Huyện ủy Châu Thành (lịch điều chỉnh).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên, Nghĩa) dự tổng kết lớp “Bồi dưỡng kiến hức QLNN ngạch Chuyên viên chính”. Điểm tại Sở NV.

          - 15 giờ 00’: Giám đốc và VP (đ/c Dương) dự họp trao đổi nội dung Đề án thực hiện NQ số 18-NQ/TW,19-NQ/TW. Điểm tại Sở NV (lịch điều chỉnh).

          - 14 giờ 00’: Tất cả CCVC và người lao động dự sinh hoạt chính trị thời sự. Điểm tại HT. SXD. Tập trung lúc 13 giờ 45 phút (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30: Phòng PTĐT dự buổi làm việc với đơn vị tư vấn nghe báo cáo về thực hiện Đề án phân loại Đô thị thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND TX Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương

THỨ NĂM 01/112018:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp v/v nghe báo cáo về tình hình thực hiện 03 dự án: Siêu thị và khu đa chức năng phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ; Nhà lồng chợ Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ; Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp xử lý kỹ thuật hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Tin học - Dịch vụ Tài chính công. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại HT Trung tâm nước sạch &VSMT tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng, Trường) kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn thi công công trình nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế TT Rạch Gòi. Điểm tại công trình.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp v/v phối hợp hỗ trợ cung cấp số liệu liên quan đến công tác lập Đề án nâng loại đô thị Vị Thanh. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 30’: Phòng QLCL dự họp v/v phối hợp trong công tác quản lý chất lượng và chi phí thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu công trình: Cải tạo nâng cấp đường bờ bao kênh Lái Hiếu, kênh La Bách, thị trấn Cây Dương. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD CTGT (lịch bổ sung).

          - 10 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xin giao nhà lồng chợ (chợ cũ) tại trung tâm thương mại Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang theo đề nghị của công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại 279 làm chủ đầu tư. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng và việc hỗ trợ thi công các công trình trọng điểm ngành điện. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh (về phát triển du lịch) và thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2025 (phòng PTĐT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp v/v Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang xin chủ trương lắp đặt hệ thống xăng dầu tại Cụm Công nghiệp thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư phường IV, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp v/v xác định giá dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1. Điểm tại Sở Tài chính. (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp v/v thực hiện dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v xem xét đề xuất điều chỉnh tăng quy mô đầu tư dự án Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 02/11/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

          - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Tùng) trực tiếp công dân.

           - 7 giờ 30’: VP (đ/c Dương) dự họp thông qua xác định giá trị doanh nghiệp và góp ý dự thảo phương án cổ phần hóa của BQL và điều hành bến xe tàu. Điểm tại HT. Sở Tài chính (lịch bổ sung).

           - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản. Điểm tại Trung tâm kỹ thuật TNMT (lịch bổ sung).

           - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường tỉnh 927C, Đường ô tô về Trung tâm xã Đông Phước A và dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa. Điểm tại Trung tâm PT quỹ đất tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN họp đoàn kiểm tra theo QĐ số 186/QĐ-STNMT của Sở TNMT. Điểm tại Sở TNMT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thẩm định đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư  xây dựng thương mại XNK Trường Sơn về đầu tư dự án “Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành”. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v nghe báo cáo quy mô và phạm vi thực hiện dự án Khu đô thị mới An Lạc Khương, phường III. Điểm tại UBND TP Vị Thanh (lịch bổ sung).

          -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 03/11/2018:           

          - Trực cơ quan: đ/c Trần Quốc Khánh, PTP phòng QHKT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 04/11/2018:      

- Trực cơ quan: đ/c Nguyễn Trùng Dương, CVP SXD.

- Làm việc tại cơ quan: đ/c Nguyễn Vũ Thảo Nguyên, CV Vp Sở.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lich tuan 43 tu 29.10 đen 04.11.2018_u9vrnZU0.doc