Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016 (25-11-2016 00:00:00)

THỨ HAI 28/11/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và Thanh tra tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016. Điểm tại HT. Tỉnh ủy tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và Phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT.UBND TX. Long Mỹ.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng tham dự tập huấn thực hiện Đề án cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 1230/QĐ-UBND. Điểm tại HT. Sở Nội vụ (02 ngày).

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 7 giờ 30’: Phòng KT&VLXD tham gia khảo sát giá VLXD trên địa bàn tỉnh. Điểm tại công trình.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và Thanh tra tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016. Điểm tại HT. Tỉnh ủy tỉnh.

          - 14 giờ 00: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT.UBND TP. Vị Thanh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT tham dự họp Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam. Điểm tại PH. Sở TN&MT.

          - 16 giờ 30’: Họp Đảng ủy, mời BT Chi bộ 1 cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 29/11/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và Thanh tra tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016. Điểm tại HT. Tỉnh ủy tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT.UBND TX. Ngã Bảy.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLN tham dự cuộc họp v/v giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC tại dự án: Di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ. Điểm tại PH. Sở TN&MT tỉnh.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở gói thầu số 01: Thi công XD thuộc công trình: Trạm Y tế xã Vĩnh Viễn. Điểm tại tầng 3 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và Văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016 của H. Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy. 

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT. Huyện ủy Phụng Hiệp.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 30/11/2016:

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT. UBND H. Vị Thủy.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) tham dự buổi họp mặt ĐBDT và các tôn giáo tỉnh năm 2016. Điểm tại HT. Tỉnh ủy.

         - 8 giờ 00’: Họp tổng kết thi đua cụm Văn phòng Sở. Mời đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và Văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016 của H. Phụng Hiệp. Điểm tại HT. Huyện ủy H. Phụng Hiệp. 

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT. UBND H. Long Mỹ.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 01/12/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và Văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016 của TX. NB. Điểm tại HT. Thị ủy Ngã Bảy.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT. UBND H. CTA.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016 của huyện Long Mỹ. Điểm tại HT. Huyện ủy Long Mỹ. 

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) tham dự Hội nghị bàn giao cán bộ khung A cấp Đại đội, Tiểu đoàn cho Sư đoàn BB4. Điểm tại HT. Bộ CHQS tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại HT. UBND H. Châu Thành.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016 của TX Long Mỹ. Điểm tại HT. Thị ủy Long Mỹ.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 02/12/2016:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc tham dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổng kết năm 2016. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 03/12/2016:  

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 04/12/2016: 

        - 8 giờ 00’: Giám đốc tham dự họp Tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

        - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 46 từ 28.11-02.12_vDAIUWzy.doc