Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (22-05-2019 16:38:13)

THỨ HAI 27/5/2019:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.     

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với các nhà đầu tư đề xuất các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, Nụ) tham gia đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh và Sở TNMT (cả tuần).

          - 7 giờ 30’: VP (đ/c Chu, Phương) dự lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp hành chính; văn hóa công sở; xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính”. Điểm tại HT Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh (03 ngày).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN kiểm tra, rà soát đầu tư hạ tầng nâng cấp, sữa chữa các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự buổi đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu TĐC- dân cư phường V, Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý Đồ án điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam tại Cụm CNTT Phú Hữu A - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

          - 17 giờ 00’: Giám đốc dự buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng mạng lưới điện Quốc gia Trung Quốc (Pinggao). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 28/5/2019:

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham gia giám sát cùng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp và UBND huyện Vị Thủy (cả ngày).

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thống nhất hướng tuyến đường dây trạm biến áp 110KV KCN Tân Phú Thạnh. Điểm tại đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v kiểm tra đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Nghệ bị ảnh hưởng dự án: Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh (gói thầu số 9, đoạn từ kênh Trực Thăng đến cống Long Mỹ. Điểm tập trung tại UBND xã Vĩnh Viễn A.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nhà làm việc công an huyện Long Mỹ và công trình Nâng cấp , sửa chữa trụ sở Agribank chi nhánh huyện Vị Thủy (cả ngày).

          - 9 giờ 00’: Thanh tra dự họp v/v thẩm định lại tính pháp lý 02 hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng ông Phạm Tấn Phong, ông Phan Thanh Hùng tại ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  và xác định hành vi vi phạm xây dựng nhà trên kênh thủy lợi của ông Nguyễn Thanh Tùng ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành. Điểm tại UBND xã Đông Phú.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v góp ý dự thảo quyết định tạm ngưng một phần QĐ số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11/1/2018. Điểm tại Sở TNMT.

          - 13 giờ 30’: Thanh tra  kiểm tra trật tự xây dựng tại dự án Cty CP thương mại – dịch vụ VDA. Điểm tại Khu công nghiệp TPT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 29/5/2019:

            - 7 giờ 30’: Giám đốc dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

            - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tiếp tục tham gia giám sát cùng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

            - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL họp v/v tháo gỡ vướng mắc trong công tác nghiệm thu của Ban QLDA-ĐTXD công trình DD&CN tỉnh với Trung tâm KĐCLXD. Mời Trung tâm KĐCLCTXD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra phối hợp xác minh tranh chấp trong xây dựng nhà của bà Lê Thị Thúy Hằng. Điểm tại phường Lái Hiếu, Ngã Bảy.

          - 14 giờ 00’: Họp thường vụ, Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v đề xuất đầu tư dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự.

          - 15 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v đề xuất đầu tư dự án khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 30/5/2019:

           - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QLN họp v/v triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019. Điểm tại Trưởng Chính trị tỉnh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp Tiểu ban văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD khảo sát vị trí và góp ý phương án lắp đặt hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho trụ sở Tỉnh ủy. Điểm tại Trụ sở Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự buổi đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu TĐC- dân cư phường V, Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 9 giờ 00’: Thanh tra dự họp xét tính pháp lý một số nhà xây dựng không phép. Điểm tại UBND xã Đông Phú.

          - 14 giờ 00’: Giám đốc làm việc phòng QLN, VP (đ/c Dương) cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải liên quan đến việc “Tranh chấp hợp đồng xây dựng” dự án Trường Chính trị tỉnh (công trình cũ)giữa Công ty TNHH MTV Nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ (CATACO) và Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Điểm tại TAND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 31/5/2019:  

          - 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Sở khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Khoa chẩn đoán hình ảnh BVĐK tỉnh.

          - 08 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị trực tuyến tọa đàm với các chủ đầu tư, Ban QLDA  nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại KBNN Hậu Giang (lịch bổ sung).

         - 6 giờ 00’:  VP (đ/c Tính) dự Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25-31/5 năm 2019. Điểm tại Công viên 3 tháng 2, khu vực 2, Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự buổi đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu TĐC- dân cư phường V, Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự Hội thảo đề án tổng thể đầu tư và phát triển kinh tế , xã hội vùng dân tộc thiểu số và vùng kinh tế có điều kiện đặc biệt khó khăn. Điểm tại Nhà khách Quốc hội, Quận 3, TP HCM (lịch bổ sung).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLCL họp v/v tháo gỡ vướng mắc theo nội dung Biên bản làm việc số 41/BB-SXD ngày 27/8/2019 của Sở XD. Mời Thanh tra Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v đề xuất xác định lại chi phí quản lý dự án và việc sử dụng nguồn vốn này trong quá trình triển khai dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLCL dự họp v/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Và Thương mại Vạn Phát. Điểm tại dự án KDC Cái Tắc, Châu Thành A (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 01/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 02/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 2.Lich tuan 21 tu 27.5 đen 31.5.2019_CKkg1PJj.doc