Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (22-04-2020 18:08:43)

THỨ HAI 27/4/2020:

         - 8 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự chứng kiến lễ mở hồ sơ đề xuất dự án khu đô thị mới Vị Thanh, phường V, TP Vị Thanh. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và VP tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phòng Quản lý xây dựng. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 14 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và VP tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phòng Quản lý chất lượng. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 15 giờ 00’: Giám đốc và VP tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phòng Quy hoạch – Kiến trúc và PTĐT. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 15 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và VP tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phòng Quản lý nhà và TTBĐS. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xác định giá khởi điểm cho thuê đất và công trình xây dựng trên đất  của Trung tâm Tin học và DV tài chính công tỉnh. Điểm tại Trung tâm.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD khảo sát vị trí xin đầu tư cửa hàng xăng dầu Hoàng Thạnh. Điểm tại TP Ngã Bảy.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 28/4/2020:  

          - 8 giờ 00’: Họp Đảng ủy. Điểm tại PH số 1, SXD.

         - 10 giờ 00’: Lãnh đạo Sở làm việc với Lãnh đạo các phòng: QHKT- PTĐT, QLN, QLXD, QLCL. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp bàn công tác phối hợp lập đề án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Điểm tại Sở VH,TT&DL tỉnh (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết Trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Thành; khu đô thị mới 4, thị trấn Mái Dầm; kho bãi than và nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phân công đ/c Chánh Thanh tra Sở dự đối thoại công dân địa bàn huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban Tiếp công dân.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v đầu tư xây dựng Cầu bắt qua sông Nước trong dẫn vào Khu Lâm Ngư thuộc xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các điều khoản chuyển tiếp tại các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại PH số 1, UBND tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và Thanh tra công bố Quyết định Thanh tra. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 29/02/2020:

           - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v bàn bạc, trao đổi các nội dung tại Công văn 1313/VP.UBND-NCTH ngày 31/3/2020 và Công văn 1453/VP.UBND-NCTH ngày 09/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi bố trí nguồn vốn cho các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

        - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua quy hoạch khu dân cư ven QL 1A. Điểm tại UBND thành phố Ngã bảy (lịch bổ sung).

        - 14 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua Phương án tuyến điện, cáp viễn thông phía trước dự án Khu đô thị mới Cát Tường Western. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

      - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 30/4/2020:

          Nghỉ lễ

          - 19 giờ 00’: Giám đốc dự chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui. Điểm tại Đài PTTH tỉnh.

          Trực cơ quan:

          - Đ/c Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở.

          - Đ/c Nguyễn Vũ Thảo Nguyên, CV Văn phòng Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 01/5//2020:

          Nghỉ lễ

          Trực cơ quan:

          - Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở.

          - Đ/c Huỳnh Nhã Phương, CV Văn phòng Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 02/5/2020:

          Trực cơ quan:

          Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 03/5/2020:

          Trực cơ quan:

          Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

 

Tập tin đính kèm: Lich cong tac tuan tu 27.4 den 01.5.2020_sTqxEKWl.doc