Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/9/2016 đến ngày 01/10/2016 (21-09-2016 00:00:00)

THỨ HAI 26/9/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, sơ kết công tác quý III/2016. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp công dân của Sở.

         - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Giang, Tùng) kiểm tra trật tự xây dựng dọc theo tuyến tỉnh lộ 931B. Điểm tại huyện Châu Thành A (cả tuần).

         - 8 giờ 00’: Đoàn Thanh tra việc quản lý dự án ĐTXD từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điểm tại thị xã Long Mỹ (cả tuần).

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD (đ/c Quân) tham dự chứng kiến lễ mở hồ sơ đề xuất gói thầu số 01: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình: Nhà công vụ Bệnh viện đa khoa thành phố Vị Thanh. Điểm tại tầng 3 UBND.

         - 14 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, Văn phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 13 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi làm việc thông qua biên bản dự thảo kiểm tra công tác QLCL, vệ sinh an toàn lao động, công trình: Trụ sở VKSND TP. Vị Thanh. Điểm tại công trình.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 27/9/2016:

          - 8 giờ 00’: Họp Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công, công trình: Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng Trạm Y tế xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Điểm tại công trình.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra dự họp bàn xử lý sai phạm xây dựng nhà trái phép trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp UBND huyện Châu Thành A.

          - 7 giờ 30’: Phòng HTKT dự họp Hội đồng định giá xác định đơn giá rác cụ thể tại dự án “Nhà máy xử lý rác thải Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp STC.

          -  8 giờ 00’: Phòng QLN dự buổi kiểm tra hiện trạng thực tế nhà ông Đào Văn Tuôi. Điểm tại ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

          - 9 giờ 30’: Phòng QLN dự họp Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp STC.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1. Điểm tại Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ TƯ 28/9/2016:

           - 7 giờ 30’: Giám đốc và Văn phòng dự Hội nghị Công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2015, triển khai Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày18/8/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang v/v ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND.  

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra (đ/c Cường) dự làm việc với UBND TP.Vị Thanh về thủ tục XDCB. Điểm tại UBND TP. Vị Thanh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng HTKT dự buổi họp thông qua một số dự án công trình giao thông năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự họp đóng góp dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C. Điểm tại phòng họp số 1, SKH&ĐT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD (đ/c Tuấn) tham gia tập dợt Hội thi Cải cách hành chính năm 2016. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra dự họp v/v hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động trật tự xây dựng. Điểm tại phòng KT&HT huyện Châu Thành

          - 8 giờ 00’: Thanh tra dự họp góp ý trực tiếp dự thảo Quyết định quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở TN&MT.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự họp v/v kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Trạm Y tế thị trấn Long Mỹ. Điểm tại công trình.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Mái Dầm. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

           - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng HTKT dự họp xác định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang cung cấp. Điểm tại phòng họp STC.

           - 13 giờ 30’: Phòng QLXD dự  họp v/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Cái Tắc do Công ty TNHHTM và XD Trần Nguyễn làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp SKH&ĐT.

          - 15 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Nụ) tham dự tổng kết lớp “Bồi dưỡng kiến thức QLNN nghạch Chuyên viên đợt 1 năm 2016”. Điểm tại HT. SNV.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 29/9/2016:

          - 7 giờ 00’: Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Thủy. Điểm tại huyện Vị Thủy và khu thực binh (cả ngày).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLXD họp v/v xin phát sinh một số công việc cho công trình. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ thuộc công trình. Điểm tại BQLDA ĐTXDCTDD&CN.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên), phòng HTKT, Thanh tra và phòng QHKT họp v/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định về cấp GPXD trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 30/9/2016:

          - 7 giờ 00’: Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Thủy. Điểm tại huyện Vị Thủy và khu thực binh (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra (đ/c Cường) dự và làm việc với UBND huyện Long Mỹ về thủ tục XDCB. Điểm tại UBND tỉnh.

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng dự xét tuyển viên chức. Điểm tại HT. SXD .         

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 01/10/2016:  

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 02/10/2016:

        - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 37 tu 26.9-30.9_c28E3nO4.doc