Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/12/2016 đến ngày 02/01/2017  (22-12-2016 00:00:00)

THỨ HAI 26/12/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT, TTQHKT tham dự họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TX Long Mỹ đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành NN&PTNT. Điểm tại PH số 3, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLN tham dự buổi xem xét, thẩm định tại chỗ. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Giám đốc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 27/12/2016:

          - 7 giờ 30’: Hội nghị CBCC, mời tất cả CC và người lao động cùng dự. Điểm tại HT. SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN tham dự họp giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn H. PH và TP. Vị Thanh. Điểm tại PH số 1 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu của bà Nguyễn Trần Tuyết. Điểm tại vị trí đất.

          - 10 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu của ông Ngô Văn Hận. Điểm tại vị trí đất.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN tham dự buổi làm việc về đầu tư dự án nhà ở cán bộ, công nhân vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Điểm tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

          - 13 giờ 30’: Văn phòng tham dự Hội nghị Tổng kết công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Điểm tại HT. Sở Công thương.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 28/12/2016:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày). 

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và PCT Công đoàn dự Hội nghị tổng kết năm 2016 và Hội nghị CBVC năm 2017 của TTKĐCL. Điểm tại HT. SXD (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài tím).  

         - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT (đ/c Tâm) tham dự buổi khảo sát thị trấn Búng Tàu. Điểm tại UBND TT Búng Tàu.

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKT (đ/c Khánh) tham dự Hội nghị tổng kết phong trào CBCCVC và hoạt động CĐ năm 2016. Điểm tại HT. ĐUKCCQ tỉnh.

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở thầu gói thầu: BVĐK H. CTA. Điểm tại tầng 3, UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN tham dự họp thông qua báo cáo dự án Chợ Hội đồng và KDC thương mại Hội đồng tại xã Vị Đông. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

         - 17 giờ 00’: Họp BTV và Lãnh đạo Sở. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 17 giờ 15’: Họp Đảng ủy. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 29/12/2016:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Phòng  PTĐT tham dự khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu của ông Nguyễn Văn Tuấn. Điểm tại vị trí đất.

         - 9 giờ 15’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở thầu gói thầu mua sắm thuộc công trình: Trường Tiểu học Tân Long 1. Điểm tại tầng 3, UBND tỉnh.

         - 10 giờ 00’: Phòng  PTĐT tham dự khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu của ông Nguyễn Văn Nhơn. Điểm tại vị trí đất.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt NQTW 4, khóa XII của Đảng. Điểm tại PH số 2 Tỉnh ủy.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 30/12/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt NQTW 4, khóa XII của Đảng. Điểm tại PH số 2 Tỉnh ủy (cả ngày).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 31/12/2016:  

          - Trực cơ quan:

          1. Đ/c Lê Như Nguyệt, PCVP Sở.

          2. Đ/c Phan Quốc Dũng, GĐ TTKĐCL.

          3. Đ/c Phạm Ngọc Út, TP. TTQHKT.

          - 19 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên), và các phòng QLN, Thanh tra, PTĐT, TTQHKT, TTKĐCL (mỗi phòng cử 01 đ/c) tham dự Chương trình nghệ thuật “Hậu Giang chào năm mới 2017”. Điểm tại Công viên Xà No.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 01/01/2017: 

         - Trực cơ quan:

         1. Đ/c Phạm Thị Diễm Trang, Chuyên viên Văn phòng Sở.

         2. Đ/c Phan Quốc Dũng, GĐ TTKĐCL.

         3. Đ/c Bạch Liêng Châu Hồng Phúc, PGĐ TTQHKT.

        - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 02/01/2017:

          - Trực cơ quan:

          1. Đ/c Huỳnh Nhã Phương, Chuyên viên Văn phòng Sở.

          2. Đ/c Phan Quốc Dũng, GĐ TTKĐCL.

          3. Đ/c Hứa Chí Tâm, GĐ TTQHKT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 50 từ 26.12-30.12_uml1o6C8.doc