Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (20-11-2019 12:49:40)

THỨ HAI 25/11/2019:

        - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành  A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy).

        - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy. Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung tập trung lúc 5 giờ.

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tổ chức lễ mở thầu. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức và Trung tâm KĐCL cùng dự (lịch bổ sung).

        - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

        - 8 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Hoa) dự họp v/v giải quyết vướng mắc, khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Điểm tại Sở Tài chính.

        - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy).

            - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp v/v thẩm định chủ trương phát sinh thực hiện dự án: Khai thác 02 khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Điểm tại PH số 2, Sở NN&PTNT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 26/11/2019:   

      - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy).

        - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ. Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung tập trung lúc 5 giờ.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP (đ/c Tính, Phương) tiếp và làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan v/v chuẩn bị đại hội đảng viên Đảng bộ Sở XD nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua đồ án quy hoạch đô thị Tân Long. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư thương mại Rạch Gòi, Cái Tắc. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công trình Trạm y tế xã Long Phú, TX Long Mỹ (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Thanh tra, QLN phối hợp xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Cương và ông Võ Hoài Tân. Điểm tại UBND thị trấn Vĩnh Viễn (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (theo lịch Tỉnh ủy).

          - 13 giờ 30’ PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. 

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp về xây dựng căn hộ trong dự án Western II. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 27/11/2019:

      - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra, tái công nhận tiêu chí nông thôn mới do ngành xây dựng phụ trách trên địa bàn thị xã Long Mỹ (02 ngày, lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch công bố thành phố đạt đô thị loại II và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội thảo “Tham vấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”. Điểm tại Hội trường 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết vướng mắc về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

                - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 28/11/2019:

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự khai giảng lớp tập huấn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019. Điểm tại HT. Sở XD. Phòng QLXD phối hợp chuẩn bị và cùng dự.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v góp ý dự thảo điều chỉnh QĐ số 43/QĐ-UBND ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) dự hội nghị báo cáo viên. Điểm tại HT. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

                - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp rà soát tình hình thực hiện khu nhà ở công nhân của Công ty TNHH NumberOne Hậu Giang. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục và thống nhất đề xuất UBND tỉnh đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc diện cải tạo, di dời trên địa bàn. Điểm tại Sở Công thương (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp trao đổi về hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Greenity Hậu Giang. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự Hội nghị về công tác lập quy hoạch, kế hoạch tại đồng bằng sông Cửu Long tích hợp phòng chống rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu và bình đẳng giới. Điểm tại K/s Vinpearl Cần Thơ (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 29/11/2019:

- 8 giờ 00’: Họp Thường vụ, Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 9 giờ 30’: Họp Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở XD năm 2019. Mời thành viên Hội đồng theo QĐ số 168/QĐ-SXD dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TP. Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp thông qua nội dung xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đối với các hộ dân tại dự án Chỉnh trang đô thị phường III. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tp Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp giải quyết tồn tại vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng dự án: ĐT 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu) và đường số 1 nối dài đến chợ nổi trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc phòng QLN&TTBĐS về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP (đ/c Tính) dự Hội nghị báo cáo viên. Điểm tại HT. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu: Tư vấn thiết kế công trình: Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 30/11/2019:          

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường Trung tâm TX Ngã Bảy (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu QH tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 01/12/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 2.Lich tuan 46 tu 25.11 den 30.11.2019_TX9uxAkQ.doc