Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) (19-09-2018 18:31:40)

THỨ HAI 24/9/2018:

            - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng, phòng QHKT, PTĐT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

           - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

           - 7 giờ 30’: Các đ/c: Tô Văn Đời, Trầm Hoàng Sết, Đặng Văn Bon tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018. Điểm tại HT Sở NV (cả tuần).

           - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT (đ/c Thức) tham gia lớp Trung cấp LLCT. Điểm tại Trường chính trị (cả tuần).

           - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua dự thảo báo cáo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham gia khảo sát vị trí đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điểm tập trung tại Sở KHĐT.

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp v/v nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

             - 13 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Dương) dự họp v/v đóng góp dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở, Ban, ngành tỉnh. Điểm tại Chi cục VTLT.

            - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua phương án thiết kế công trình cổng chào tuyên truyền trên đường Hùng Vương và Đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP Vị Thanh. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 25/9/2018:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ. Điểm tại HT UBND huyện Long Mỹ (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: Chánh Thanh tra lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức. Điểm tại K/s Cửu Long, TP Cần Thơ (03 ngày).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp v/v thông qua phương án cải tạo cây xanh Công viên Chiến Thắng, phường V, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với Phòng QLN&TTBĐS rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng tháng 3 cuối năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 14 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 26/9/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ (cả ngày).

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 4 họp đột xuất. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

        - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v rà soát chi phí phát sinh gói thầu thiết bị công trình Trung tâm Kỹ thuật PT-TH tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v giải quyết đề nghị của Trung tâm nước sạch và VSMT tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 27/9/2018:

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh VN đến năm 2030 và quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Điểm tại Cục công tác Phía Nam, Bộ XD (số 14, đường Kỳ Đồng, quận 3, TP HCM, 02 ngày).

         - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự họp v/v tháo gỡ khó khăn lĩnh vực trật tự xây dựng. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới. Điểm tại Trường chính trị tỉnh (02 ngày).

         - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Đức, Tùng, Giang) kiểm tra trật tự xây dựng tại TX Long Mỹ (02 ngày).

        - 8 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp v/v xem xét, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: đường giao thông thuộc dự án:Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’:  Giám đốc và phòng QLXD dự Phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

         - 13 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp bàn nội dung chuẩn bị báo cáo tiếp nhận dự án đầu tư y tế cơ sở từ nguồn vốn vay World Bank. Điểm tại Sở Y tế (lịch bổ sung).

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 28/9/2018:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng) sơ kết công tác quý III/2018, triển khai chương trình công tác quý IV/2018. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với Thanh tra Sở về rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng tháng 3 cuối năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự họp v/v góp ý dự thảo QĐ ban hành quy chế phối hợp giải quyết TTHC liên thông tại các Khu, cụm CN tập trung. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

           - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nâng cấp, mở rộng trường THPT Vị Thủy (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xét duyệt đề cương và dự toán dự án khảo sát, đánh giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa chất ven sông trên địa bàn tỉnh và xây dựng mô hình cảnh báo sạt lở gđ 2018-2025. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v rà soát các dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn huyện Châu Thành, TX Ngã Bảy. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự buổi bàn giao tài sản theo bản án của Cục thi hành sân sự tỉnh. Điểm tại TX Ngã Bảy (lịch bổ sung).

           - 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi công bố biên bản điều tra tai nạn lao động tại công trình nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Điểm tại Ban dự án điện lực Sông hậu 1 (lịch bổ sung).

        - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: Phòng KT&VLXD dự họp v/v trao đổi, xem xét việc sử dụng tro, xỉ của Cty giấy Lee&Man. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thẩm định đề xuất của Công ty TNHH MTV bất động sản Vạn Phong về đầu tư dự án Khu tái định cư và đô thị mới Vạn Phát tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và dự án Chỉnh trang đô thị Vạn Phát tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 00’: Thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 29/9/2018:  

          Trực cơ quan: đ/c Mai Thị Bé Nụ, Chuyên viên thanh tra.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 30/9/2018:        

          Trực cơ quan: Đ/c Phan Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm KĐCLXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 38 tu 24.9 đen 28.9.2018_nTV3GKCP.doc