Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3) (19-06-2019 17:47:11)

THỨ BẢY 22/6/2019:

          - 7 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) dự diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 23/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 24/6/2019:

          - 8 giờ 00’: Chánh Vp tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại Sở NV (cả tuần).

          - 14 giờ 00’: Họp Giao ban. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị dự.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 25/6/2019:

        - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp xử lý vướng mắc việc di dời Tuyến cáp ngầm điện trung thế và Tuyến ống cấp nước cho Công viên Chiến Thắng nằm trong dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nâng cáp, mở rộng phát triển tuyến ống cấp nước các xã nông thôn mới tại huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp.

          - 8 giờ 00’: Đảng vụ triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội các chi bộ. Mời đại diện Chi ủy các Chi bộ dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia kiểm tra hiện trạng thực tế nhà, đất công trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Điểm tập trung tại UBND thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ (02 ngày, lịch bổ sung)

          - 8 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở TNMT.

          - 14 giờ 00’: Giám đốc và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Tổ công tác Trung ương về đề nghị xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới cho huyện Châu Thành A năm 2019 và công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Vị Thanh năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: VP (đ/c Dương) dự họp chuẩn bị tiếp Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Điểm tại HT Sở Nội vụ.

           - 14 giờ 00’: Phòng PTĐT tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ môi trường Bãi rác Tân Tiến. Điểm tại xã Tân Tiến, Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 26/6/2019:

     

- 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây) tham gia dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính. Điểm tại TP. HCM (đến hết ngày 03/7/2019).

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự ghi hình các cuộc họp trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Điểm tại khu Căn cứ Tỉnh ủy, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 27/6/2019:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Điểm tại phòng khánh tiết HĐND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN dự tiếp công dân định kỳ và gặp gỡ, đối thoại với công dân địa bàn huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và các phòng: QLCL, QLN, PTĐT kiểm tra công tác nghiệm thu công trình khu dân cư phát triển đô thị KV 2, 3 phường V, Vị Thanh. Điểm tại công trình.

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thống nhất vị trí quy hoạch Trung tâm Kiểm định cơ giới đường bộ để kêu gọi đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT họp Hội đồng đánh giá tác động môi trường. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v đề xuất tham mưu thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới kv 2, phường III, Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp đối với phát triển tăng trưởng khu vực II và tiến độ thực hiện các dự án lớn thuộc khu vực II (Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; Nhà máy sản xuất thép Sunpro; Nhà máy Sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang; Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          -  14 giờ 00’: Văn phòng dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Hoa) dự triển khai hệ thống thu phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Điểm tại Sở TTTT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 28/6/2019:  

          - 7 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) dự diễn tập thử lần 2 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét thống nhất nội dung thực hiện chi phí quản lý chương trình chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 9 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 29/6/2019:

          - 7 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) dự diễn tập thử lần 2 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 30/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 3. Lich tuan 24 tu 24 den 28.62019_S3wtrhKF.doc