Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4) (19-02-2020 17:32:10)

THỨ HAI 24/02/2020:

          - 8 giờ 30’: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

          - 8 giờ 00’: Thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

         - 13 giờ 30’: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh v/v chuẩn bị nội dung Đại hội. Văn phòng (đ/c Tính, Chu) cùng dự. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan.

         - 15 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự chứng kiến lễ mở hồ sơ dự thầu dự án khu dân cư nông thôn mới Đại Thành, Ngã Bảy. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 25/02/2020:  

         - 7 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc (đ/c Tâm) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Điểm tại HT. Huyện ủy Vị Thủy. Đại biểu mặc trang phục lễ hội.

        - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và Thanh tra dự họp v/v nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

       - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp bàn liên quan đến vị trí xây dựng nhà kho tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở GTVT (lịch bổ sung).

        - 15 giờ 00’: Chánh VP và GĐ Trung tâm QHKT dự họp bàn cơ cấu nhân sự của Trung tâm. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung).

        - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 26/02/2020:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự họp thông qua phương án quy hoạch chung đô thị Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Điểm tại PH số 1, UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp xin ý kiến về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất LUC sang đất chuyên dùng của bà Lê Thị Nguyên ấp 12, xã Vị Trung; Hồ sơ xin thành lập trang trại nuôi bò của ông Lâm Văn Hắc, ấp 1A, xã Vị Đông; Tháo gỡ vướng mắc tiến độ thực hiện dự án Chợ Hội Đồng – Khu dân cư thương mại Hội Đồng xã Vị Đông. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung)

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nhà máy bao bì Carton King Group. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) dự đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v trao đổi thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và ủy quyền thẩm định, phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 2021 - 2025 của các địa phương. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 27/02/2020:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc tham gia đoàn đi kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy. Điểm tập trung tại cầu Xáng, Kinh Cùng trên tuyến Quốc lộ 61.

          - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô về xây dựng tượng đài khu di tích lịch sử chiến thắng Chày Đạp. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

          - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) họp Tổ công tác thu hồi các dự án vốn doanh nghiệp chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự cuộc họp trao đổi và cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian biển, sự chồng lấn với các quy hoạch khác, chồng lấn với các dự án khác trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Công thương (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v thống nhất ranh thực hiện các dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự.

           - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) dự họp BCĐ phát triển du lịch tỉnh v/v góp  ý Dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Kết quả triển khai thực hiện Kết luận Hội thảo Chung tay làm Du lịch nông nghiệp. Điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao & DL tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp vướng mắc khu đất Huyện đội, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Thanh tra tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Văn phòng dự họp góp ý tiêu chí thi đua cụm các Ban QLDA – ĐTXD các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại Ban QLDA thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 2021 - 2025 của các địa phương. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 28/02/2020:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc, Phó Giám đốc (đ/c Tâm) dự công bố Quyết định về tổ chức, cán bộ. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

         - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và Thanh tra dự tiếp công dân định kỳ và đối thoại với công dân. Điểm tại Ban Tiếp công dân (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi mở thẩu dự án Chỉnh trang đô thị phường III. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi mở thẩu dự án Chỉnh trang đô thị Cái Tắc. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Liên Minh xin điều chỉnh quy hoạch hệ thống chiếu sáng dự án: Khu thương mại và dân cư Vị Tân 34,5ha. Điểm tại UBND TP Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp v/v xem xét đề nghị của Cty TNHH Đồng Vĩnh Tiến cho khoan giếng khai thác, sử dụng nước dưới đất. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 2021 - 2025 của các địa phương. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh v/v chuẩn bị nội dung Đại hội. Văn phòng (đ/c Tính, Chu) cùng dự. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan (lịch bổ sung).

         - 15 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ, Đảng ủy. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng QHKT nghe báo cáo nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết và tình hình thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh (chợ Hai Bà Trưng). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi mở thẩu dự án khu đô thị mới phường Thuận An. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 29/02/2020:

          - 8 giờ 00‘: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng QHKT dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam và các đối tác đầu tư. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 01/3/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: 3. Lich cong tac tuan tu 24.02 den 28.02.2020_dsqND6UZ.doc