Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019 (lịch điều chỉnh, bổ sung lần 3) (18-09-2019 17:22:59)

THỨ HAI 23/9/2019:

       - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

          - 8 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về công tác chuẩn bị Dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Phòng PTĐT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c tây) tham gia Đoàn thanh tra của Sở TNMT (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng PTĐT đón Đoàn công tác Bộ Xây dựng tại sân bay Cần Thơ.

          - 13 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT, QHKT tham gia Đoàn khảo sát của Bộ Xây dựng tại thị xã Ngã Bảy.

          - 17 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT, QHKT tham gia Đoàn khảo sát của Bộ Xây dựng tại thị xã Long Mỹ.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QHKT dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Mỹ Nhàn. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Thanh tra tham dự công bố quyết định thanh tra của đoàn thanh tra Sở TNMT. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 24/9/2019:     

          - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT, QHKT tham gia cùng Đoàn công tác Bộ Xây dựng khảo sát tình hình phát triển đô thị tại thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

          - 8 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Hoa) dự tập huấn về hướng dẫn lập dự toán năm 2020. Điểm tại HT. Sở Tài chính (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 30’: Phòng QHKT dự buổi kiểm tra hiện trường, bàn bạc phương án mở dải phân cách giữa để làm chỗ quay đầu xe thuộc dự án: Đường số 1 - Khu đô thị Nguyễn Huệ , thị xã Ngã Bảy. Điểm tại công trình.

         - 8 giờ 30’: Phòng QLXD dự Hội thảo ”định hướng nhóm tiêu chuẩn thiết kế cấu và móng cọc”. Điểm tại Cục Công tác phía Nam, Bộ XD (lịch bổ sung).

        - 9 giờ 00’: Thanh tra dự họp v/v hướng dẫn xử lý vi phạm lĩnh vực xây dựng. Điểm tại UBND xã Vị Tân (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT, QHKT dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành đánh giá trình độ phát triển đô thị của Bộ Xây dựng (Phòng PTĐT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 25/9/2019:

          - 7 giờ 30’: Lãnh đạo Sở và phòng QLN dự họp v/v báo cáo tiến độ thực hiện 25 dự án khắc phục và tình hình triển khai của các dự án phát triển nhà ở, đô thị (Phòng QLN phối hợp chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) làm việc Công an tỉnh về hướng dẫn xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn ”An toàn về an ninh, trật tự năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự (lịch bổ sung).

         - 15 giờ 30’: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với đồng chí Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v thông qua dự thảo báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch điều chỉnh).

        - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 26/9/2019:

         - 7 giờ 30’: Họp Giao ban. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng; Giám đốc 02 Trung tâm dự.

        - 7 giờ 30’: Phòng QLCL dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám định tư pháp và các văn bản có liên quan. Điểm tại HT. Sở Tư pháp (2 ngày, lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Họp thường vụ, Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số  2, SXD.

        - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 27/9/2019:   

           - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v giải quyết đề nghị của chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp thông qua Đề án thành lập thành phố Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp trực tuyến thị xã Ngã Bảy (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua dự thảo báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 28/9/2019:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 29/9/2019:

           - 8 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Nghĩa) dự họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; sau đó làm việc với Tập đoàn VNPT về xây dựng chính quyền điện tử. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

           - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 2. Lich tuan 37 tu 23.9 den 29.9.2019_0IBAnmTu.doc