Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016 (19-05-2016 00:00:00)

THỨ HAI 23/5/2016:

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN dự họp bàn cơ chế xác định giá đất tái định cư cho các đối tượng được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về các dự án xin vốn đầu tư. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp công dân của Sở.

- 7 giờ 30’: Thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành A (cả tuần).

- 7 giờ 30’: Thanh tra tham gia đoàn thanh tra việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Cục thuế tỉnh. (cả tuần).

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 24/5/2016:

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất đăng ký đầu tư dự án nhà ở xã hội Thanh Tùng tại phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành A về tình hình xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị huyện. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- 9 giờ 00’: Phòng QLN tham gia đoàn thẩm định phần đất tranh chấp. Điểm tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

- 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu số 05 công trình BVĐK tỉnh. Điểm tại công trình.

- 14 giờ 00’: Họp Giao ban tháng 5. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 25/5/2016:   

- 7 giờ 30’: TP Kinh tế &VLXD dự Hội nghị báo cáo viên. Điểm tại HT. UBND huyện Long Mỹ.

- 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v xin tiếp tục thực hiện dự án thu mua tạm trữ lúa gạo và xây dựng nhà máy chế biến khóm đóng hộp và nước khóm cô đặc. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 9 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty TNHH Thuận Hưng xin chủ trương đầu tư xây dựng trang trại nuôi cá da trơn tại ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ. (lịch bổ sung)

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 26/5/2016:

- 8 giờ 00’: Giám đốc; PGĐ (đ/c Tâm, đ/c Diên) làm việc với phòng PTĐT và Thanh tra v/v giải quyết vướng mắc Khu TTTM Một Ngàn. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. (lịch điều chỉnh)

- 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v xin thuê đất mở rộng Ban QL và điều hành bến xe tàu Hậu Giang. Điểm tại Sở GTVT.(lịch bổ sung)

- 8 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v thông qua kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà Phan Thị Phiến, Nguyễn Thị Lùng. Điểm tại Sở TN&MT.(lịch bổ sung)

- 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình BVĐK huyện Phụng Hiệp. Điểm tại công trình.

- 14 giờ 00’: Họp Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 13 giờ 30’: Phòng QHKT (đ/c Chu) họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy chế biến lương thực” do Công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu lương thực Nam Sông Hậu làm chủ dự án. Điểm tại Chi cục BVMT tỉnh.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 27/5/2016:

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị huyện. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 28/5/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 29/5/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT. (T)

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trùng Dương

 

Tập tin đính kèm: dieuchinh 19lich_tuan_tu_23.5.2016_den_29.5.2016_XjVkefS5.doc