Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung, lần 3) (17-04-2019 17:09:34)

THỨ HAI 22/4/2019:  

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN dự buổi làm việc về giám sát thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây) tham gia đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh và Sở TNMT. Điểm tại huyện Phụng Hiệp (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Hội đồng thẩm định nông thôn mới nâng cao xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 23/4/2019:  

         - 7 giờ 30’: Giám đốc dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 11 (bất thường) nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu mặc trang phục Lễ.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi đối thoại, tiếp công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp. Điểm Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. 

         - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Lễ công bố xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 24/4/2019:  

         - 7 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT đi công tác Hà Nội.

          -7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày) (lịch điều chỉnh)

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v bố trí tái định cư vào vị trí 30% nền sinh lợi của KDC vượt lũ thị trấn Ngã Sáu. Điểm tại PH số 2, SXD.

          -7 giờ 30’: TP QLXD tham gia lớp QLNN ngạch chuyên viên. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (cả tuần).

        -7 giờ 30’: Thanh tra dự họp v/v ý kiến về thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trương Văn Chiêu Bình, ngụ ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v thẩm định đề xuất của Công ty Cổ phần điện mặt trời VKT - Hòa An về việc chuyển nhượng dự án “Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang”. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung)

        - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp v/v phối hợp rà soát thống nhất số liệu trong phụ lục của nghị quyết HĐND tỉnh. Điểm tại phòng khánh tiết, VP HĐND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức. Điêm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 25/4/2019:   

          - 14 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT làm việc với Bộ Xây dựng về Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”; Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Điểm tại Trụ sở Bộ Xây dựng (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Tiểu ban văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Công ty CP xây dựng và Thương mại VẠN PHÁT xin tiếp cận đầu tư dự án: Khu đô thị mới 3 phường Thuận An, thị xã  Long Mỹ quy mô khoảng 9.4ha. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Quỹ Đầu tư và Phát triển xin tiếp cận đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới huyện Long Mỹ (đô thị Vĩnh Viễn) quy mô khoảng 13ha. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 26/4/2019:  

           - 5 giờ 30’: Lãnh đạo Sở và các phòng: Thanh tra, QLN, QHKT, QLCL, QLXD (mỗi phòng cử 01 đ/c) viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (tập trung tại Sở lúc 5 giờ 15’, đi xe 95A-6777). Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đại biểu tham dự mặc trang phục Lễ.

         -7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự Lễ công bố Nghị quyết số 655/NQ-UBTVQH14 về thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ; Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019). Điểm tại Trung tâm Hành chính huyện Long Mỹ. Đi xe tập trung tại NTLS tỉnh.

           - 7 giờ 30’: Phòng QLN tham gia kiểm tra thực tế căn nhà của ông Lâm Bùl Khól, bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Phú Thạnh.

             - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp thông qua đồ án quy hoạch khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh và đồ án chỉnh trang đô thị Cái Tắc. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

            - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Liên Doanh Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn và XD Phương Nam và Cty TNHH Đầu tư XD Phát Triển xin tiếp cận đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới chợ Cầu dừa xã Đông Phước quy mô khoảng 2.5ha. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - 10 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Công ty Cổ phần Đầu tư XDTM XNK Trường Sơn xin tiếp cận đầu tư dự án: Khu Đô thị mới 3 thị trấn Mái Dầm quy mô khoảng 20ha. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

              - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Công ty Tân Nam Châu xin tiếp cận đầu tư dự án: Khu Đô thị mới 4 thị trấn Mái Dầm quy mô khoảng 6ha. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

                -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 27/4/2019:   

        - 7 giờ 00’: Phòng QLN làm việc tại cơ quan (cả ngày).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 28/4/2019:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 4.Lich tuan 16 tu 22.4 đen 28.4.2019_BRqCrvnS.doc