Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (16-10-2019 17:39:01)

THỨ HAI 21/10/2019:

      - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, CVP cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

       - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp trao đổi về tổng quan sản xuất và định hướng phát triển ngành hàng rau quả Hậu Giang phục vụ công tác chuẩn bị Dự án vốn vay "Phát triển chuỗi giá trị rau quả ứng dụng công nghệ thông minh với khí hậu tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026", vay vốn của ADB. Điểm tại Sở NN&PTNT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Hiền) tham gia tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn năm 2019. Điểm tại Trường TC Kỹ thuật công nghệ tỉnh (04 ngày).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra tham gia đoàn thanh tra của Sở TNMT (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp v/v nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa; Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn và Khu tái định phục vụ dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 22/10/2019:   

        - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN dự họp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN, PTĐT tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy (Sáng 7 giờ làm việc tại UBND xã Hiệp Lợi về thực hiện các tiêu chí nâng xã lên phường, sao đó làm việc tại UBND thị xã Ngã Bảy). Lái xe: Phạm Hoàng Vũ.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc tập thể Trung tâm Kiểm định CLXD. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 13 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN, PTĐT tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (Chiều 13 giờ đoàn khảo sát dự án chỉnh trang đô thị khu vực chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu, sau đó làm việc tại UBND huyện Châu Thành). Lái xe: Phạm Hoàng Vũ.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLN, GĐ Trung tâm QHKT dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (lịch bổ sung). 

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 23/10/2019:

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tiếp tục tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh (Sáng 7 giờ khảo sát dự án khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, sau đó làm việc tại UBND thành phố Vị Thanh).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và Thanh tra dự buổi gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn Công tác liên ngành xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) dự lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Điểm tại HT. UBND tỉnh (02 ngày).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Sắp xếp ổn định dân cư do thiên tai cấp bách trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QHKT dự họp v/v thông qua các dự án: đường ô tô vè trung tâm xã Phú Hữu, Phú Tân, Vĩnh Viễn A; đường Tây Sông Hậu, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v đề xuất việc khắc phục, sửa chữa một số hạng mục công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Thanh tra Sở, Trung tâm QHKT cùng dự (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: CVP họp v/v khảo sát Trung tâm phát triển quỹ đất để tham mưu thực hiện các quy trình chuyển đổi theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 054/2017 của UBND tỉnh. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 24/10/2019:

       - 8 giờ 00’: Giám đốc, phòng QLN và phòng PTĐT dự Diễn đàn Đối thoại với Doanh nghiệp - quý III năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và Phòng QLN họp v/v xem xét sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đầu tư xây dựng và năng lực thực hiện dự án của Cty CP đầu tư KCN Đông Phú. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phó GĐ Sở (đ/c Diên, đ/c Nghĩa) dự Hội nghị báo cáo viên. Điểm tại HT. Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

            - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham quan học tập công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện Cần Thơ thuộc Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Cần Thơ). Điểm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện Cần Thơ thuộc Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Cần Thơ), ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ (lịch bổ sung).

               - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QHKT họp Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc dự án khu hành chính huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ (lịch bổ sung).

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 25/10/2019:

            - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự Hội thảo tham vấn về biến đổi khí hậu và giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại K/s Nesta Cần thơ (lịch bổ sung).

           - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết khó khăn theo đơn yêu cầu của Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng H&B thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND TX Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đất Sài Gòn được tiếp cận và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị mới Ngô Quyền, thị xã Ngã Bảy (28 ha) và Khu đô thị mới Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy (46 ha). Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung). Mời phòng QHKT cùng dự.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ  hành nghề cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch bổ sung).

        - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 26/10/2019:          

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 27/10/2019:

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tổ chức lễ mở thầu. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức và Trung tâm KĐCL cùng dự (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 2.Lich tuan 41 tu 21.10 den 25.10.2019_E4nqs76l.doc