Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016 (16-06-2016 00:00:00)

THỨ HAI 20/6/2016:

         - 9 giờ 00’: Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng và thành viên UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS & TT.UBND tỉnh (cả ngày).

         - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị Bàn tròn các đối tác tiềm năng cho Dự án Cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại Hội trường Bộ Xây dựng, Hà Nội.

         - 8 giờ 00’: Đoàn Thanh tra thanh tra việc quản lý dự án ĐTXD công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại UBND huyện Châu Thành A. (cả tuần).

         - 8 giờ 00’: Thanh tra tham gia Đoàn Thanh tra tỉnh việc chấp hành pháp luật trong việc thu, chi ĐTXD từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và phòng chống tham nhũng (cả tuần).

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLXD tham gia kiểm tra BV Đa khoa tỉnh. Điểm tại BVĐK tỉnh.

- 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Ban Chỉ đạo chuẩn bị Dự án cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp Bộ Xây dựng.

         - 8 giờ 00’: Đoàn Thanh tra thanh tra việc quản lý dự án ĐTXD công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Cục thuế tỉnh và UBND huyện Châu Thành. (cả tuần).

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 21/6/2016:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng VN (21/6/1925 – 21/6/2016). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở họp chuẩn bị tổ chức gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Hậu Giang tại Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL 2016. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công công trình Trạm y tế xã Đông Thạnh và Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Điểm tại công trình. (cả ngày).

         - 9 giờ 30’: Giám đốc làm việc với Văn phòng. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v đề xuất điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2025. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 13 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp v/v thực hiện thủ tục để Nhà đầu tư mới thực hiện dự án tại vị trí đất quy hoạch xây dựng kho chứa và chế biến lương thực tại khu vực 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thương mại Rạch Vong (lần 2). Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 22/6/2016:    

         - 7 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v xin chủ trương đầu tư xây dựng bến phà và khu dân cư nông thôn tại xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Điểm tại Sở KH-ĐT.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL tham gia Đoàn thanh tra vè chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại 15 doanh nghiệp. (02 ngày).

         - 9 giờ 00’: Phòng QLN dự họp về tình hình triển khai thực hiện dự án KDCTM xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điểm tại Sở KH-ĐT.

         - 14 giờ 00’: Giám đốc và Văn phòng dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh năm 2016. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v tháo gỡ vướng mắc dự án “Khu dân cư Thương mại phường 4, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy”. Điểm tại Sở KH-ĐT.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v thực hiện công văn 811/UBND-KTTH ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội Thiên Lộc trên địa bàn huyện. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

           - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 23/6/2016:

- 7 giờ 30’: Giám đốc dự họp trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng PTĐT dự họp v/v thông qua phương án thiết kế công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước các trục đường trong Khu hành chính UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm), Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Điểm tại HT. Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30’: Văn phòng dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Phòng QHKT và PTĐT dự tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Điểm tại K/s Bông Sen (02 ngày).

- 8 giờ 00’: Sinh hoạt chính trị thời sự. Điểm tại HT. SXD. Mời tất cả CCVC và người lao động cùng dự.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công công trình Trạm y tế xã Đông Thạnh và Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD CT dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v tháo gỡ vướng mắc dự án “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu dân cư - Thương mại thị trấn Bảy Ngàn” và dự án “Khu Trung tâm thương mại Một Ngàn, huyện Châu Thành A”. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 24/6/2016:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở  tiếp tục dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Điểm tại HT. Tỉnh ủy.

- 6 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự lễ mitting hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2016. Điểm tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngã Bảy, TX Ngã Bảy.

- 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự họp v/v xem xét đề nghị của chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 25/6/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 26/6/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 23lich_tuan_tu_18.6_den_26.6.2016_pvz54iLd.docx