Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3) (14-08-2019 17:28:25)

THỨ BẢY 17/8/2019:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 18/8/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 19/8/2019:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội thảo ra mắt nhóm hợp tác công tư trong triển khai hoạt động dự án hỗ trợ kỹ thuật và dự án vốn vay “Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị rau quả thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2026 do ADB cấp vốn. Điểm tại HT Sở NN&PTNT Hậu Giang.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự Hội nghị hợp tác và xúc tiến đầu tư vào các khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019. Điểm tại Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Họp Giao ban. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 20/8/2019:    

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc phòng QLXD, Thanh tra Sở v/v thực hiện kết luận Thanh tra Bộ XD. VP cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT dự nghiệm thu công trình xây dựng của hàng xăng dầu Ngã Sáu. Điểm tại công trình.

          - 8 giờ 00’:  Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi một số nội dung có liên quan đến Chỉnh trang đô thị khu vực III, phường V, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm PTQĐ.

          - 9 giờ 15’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở thầugói thầu: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung thuộc công trình: Cổng chào tuyên truyền trên đường Hùng Vương và Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 21/8/2019:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v góp ý đồ án điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Khu dân cư thương mại phường 4, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN nghe báo cáo kết quả đối với dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV - Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự khai giảng lớp tập huấn kỹ năng lĩnh vực xây dựng. Điểm tại HT. SXD. Phòng QHKT, QLN cùng dự (lịch điều chỉnh).

         - 7 giờ 30’: VP (đ/c Dương, Hoa) và Trung tâm QHKT dự buổi làm việc về tiến độ thực hiện cổ phần hóa. Điểm tại Sở Tài chính.

         - 8 giờ 30’: Phòng QLXD và Trung tâm KĐCLXD tham gia khảo sát phát sinh một số công việc thuộc công trình: Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ. Điểm tại công trình Trụ sở Tỉnh ủy.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về 19 dự án phát triển nhà ở, đô thị khắc phục trình tự, thủ tục đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XI năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc các phòng: VP, Thanh tra, QLXD. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của dự án Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát HG. Điểm tại UBND TX Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 22/8/2019:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (Diên) tiếp và làm việc với Tổ giúp việc của Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Các phòng: VP, Thanh tra, phòng QHKT, QLXD, QLN, QLCL cùng dự (lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL dự họp nghe báo cáo rà soát công tác chất lượng công trình xây dựng của các dự án vốn ngân sách đầu tư. (Phòng QLCL chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v rà soát tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp thông qua phương án quy hoạch xây dựng chi tiết đề xuất đầu tư án “Khu đô thị mới, thị trấn Rạch Gòi và phương án đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất giày thể thao tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, huyện Châu Thành A. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án dân cư thương mại trên địa bàn huyện. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

         - 8 giờ 00’: Các đ/c: Khắc Đỉnh, Hữu Hoàng tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại Sở NV.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v đề nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án Xây dựng Trụ sở Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v đơn vị tư vấn thông qua nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư A1, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND TX Long Mỹ.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc và Phòng QLN dự buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Điểm tại HT. Trung tâm Hội nghị TX Ngã Bảy (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL dự buổi làm việc v/v nghe Công an tỉnh báo cáo một số công việc. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 23/8/2019:  

          - 8 giờ 00’: Giám đốc làm việc Văn phòng. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ GPMB thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, phát triển nhà ở đô thị. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP (đ/c Hoa) dự họp v/v trao đổi ý kiến lập thủ tục tất toán kinh phí 10 trụ sở trong khu hành chính UBND tỉnh. Điểm tại Sở TC (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: VP (đ/c Dương) dự họp về việc trao đổi về sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung cho Sở Xây dựng để quản lý, sử dụng theo quy định. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP (đ/c Dương) dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Phòng QLXD, QLCL tham gia khảo sát và thực hiện các thủ tục quyết toán công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh. Điểm tại Khu lưu trữ chuyên dụng tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 24/8/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 25/8/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 3. Lich tuan 32 tu 19.8 den 23.8.2019_uGRFkxWv.doc