Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016 1 (15-12-2016 00:00:00)

THỨ HAI 19/12/2016:

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, Văn phòng cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 9giờ 00’: Họp xét thi đua khen thưởng SXD năm 2016. Mời Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng và đơn vị cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT (đ/c Tâm) tham dự Hội thảo “Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”. Điểm tại PH. KS Mường Thanh, TP. Hà Nội.

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c An) tham gia đoàn Thanh tra tỉnh thanh tra các khu, cụm CN. Điểm tại H. CT (cả tuần).

          - 14 giờ 00’: Giám đốc và phòng PTĐT (đ/c Dũng) tham dự họp v/v công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Điểm tại PH số 3, UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 20/12/2016:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và PCT Công đoàn dự Hội nghị tổng kết năm 2016 và Hội nghị CBVC năm 2017 của TTQKKT. Điểm tại HT. SXD (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) tham dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016. Điểm tại HT. BTG Tỉnh ủy.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: trường THPT Cây Dương. Điểm tại công trình.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự họp v/v thu hồi quyết định quy hoạch và thông báo thu hồi đất một số dự án triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại PH. Sở TN&MT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia Đoàn kiểm tra tái công nhận tiêu chí số 9 “Nhà ở dân cư”. Điểm tại UBND xã Tân Thành.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự buổi mở thầu dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị VN. Điểm tại Trụ sở BQLDA ĐTXD TP. Vị Thanh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham dự họp v/v trao đổi thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Văn phòng Tỉnh ủy đang quản lý tại phường I, TPVT. Điểm tại PH. Sở TN&MT.

          - 18 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) tham dự chương trình giao lưu VHVN – TDTT trên công trường Sông Hậu. Điểm tại Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 21/12/2016:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp góp ý phương án Điều chỉnh QHC đô thị Cái Tắc. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN tham dự họp v/v BQLCKCN tỉnh đề nghị cho Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp. Điểm tại PH. Sở TN&MT.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia Đoàn kiểm tra tái công nhận tiêu chí số 9 “Nhà ở dân cư”. Điểm tại UBND xã Đại Thành.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham dự họp về tình hình thực hiện dự án KDCTM và chợ Long Thạnh. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

         - 9 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự họp v/v Công ty Điện lực Hậu Giang xin chủ trương đầu tư Nhà làm việc Điện lực Long Mỹ. Điểm tại PH. Sở KH&ĐT tỉnh.

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự buổi mở thầu gói thầu số 2. Điểm tại BQLDA ĐTXD CTDD&CN tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Tổng kết Đảng ủy. Mời tất cả Đảng viên cùng dự. Điểm tại HT. SXD.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN tham dự buổi đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.VT, các huyện: PH, CT, CTA.  Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham dự buổi làm việc về thi công sửa chữa Nhà khách Bông Sen. Điểm tại PH số 4, UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự họp v/v Công ty CPTM Lâm Anh xin chủ trương ĐTDA Hệ thống silo chứa, xay xát chế biến gạo xuất khẩu. Điểm tại PH. Sở KH&ĐT tỉnh.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 22/12/2016:

         - 8 giờ 00’:  Giám đốc tham dự Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự họp bàn điều chỉnh lô, nền phần đất thuộc dự án: Đường, cầu nội ô thị trấn Kinh Cùng. Điểm tại PH số 04 UBND H. PH.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia Đoàn kiểm tra tái công nhận tiêu chí số 9 “Nhà ở dân cư”. Điểm tại UBND xã Hiệp Lợi.

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự họp v/v xin chủ trương đầu tư dự án đóng mới tàu thuyền, sửa chữa tàu sông biển tại ấp Phú Hòa. Điểm tại PH. Sở KH&ĐT tỉnh.

         - 9 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự họp v/v Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ xin chủ trương đầu tư khu tạm trữ bã bùn và sản xuất phân hữu cơ. Điểm tại PH. Sở KH&ĐT tỉnh.

         - 9 giờ 15’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở thầu gói thầu số 3. Điểm tại tầng 3 UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN tham dự buổi đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TPVT, H. LM, H. PH và H. CT. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

         - 18 giờ 30’: Giám đốc tham dự lễ công nhận xã Long Trị A đạt chuẩn NTM năm 2016. Điểm tại TTVH xã Long Trị A.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 23/12/2016:

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và các đ/c: Nguyệt, Đời, Thanh Tâm tham dự Hội nghị giao ban Chương trình hợp tác giữa SXD TP.HCM với SXD các tỉnh miền Tây. Điểm tại TTHC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 24/12/2016:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 25/12/2016: 

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 49 từ 19.12-23.12_Ab2HZwEr.doc