Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) (14-11-2018 17:12:35)

THỨ HAI 19/11/2018:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QLXD dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Giang) trực tiếp công dân (03 ngày)

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Nụ) tham gia lớp tập huấn hệ thống cơ sở quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (03 ngày).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gđ 2017-2020 tỉnh đối với xã Trường Long A. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 17 giờ: PGĐ (đ/c Diên) dự họp về việc các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 30’:  Phòng QLCL dự họp v/v giải quyết đề nghị của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng về việc hướng dẫn thủ tục bàn giao Khu tái định cư – Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương .

THỨ BA 20/11/2018:

          - 9 giờ 00’: Giám đốc dự Lễ Khánh thành công trình “các phòng học Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ” cho sinh viên Hậu Giang do tỉnh Hậu Giang xây tặng và công bố 02 Chương trình đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn Quốc tế AUN-QA. Điểm tại Khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ, Quốc lộ 61, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và họp xét giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở TNMT.

          - 13 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và Phòng QLN tham gia cùng Đoàn công tác Cục QLN&TTBĐS khảo sát khu vượt lũ xã Tân Bình và nhà ở cho hộ nghèo tại xã Hòa Mỹ. Điểm tập trung tại Sở.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLN dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2018. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 21/11/2018:

          - 7giờ 30’: Đảng ủy tiếp và làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Mời các đồng chí ủy viên Ban chấp hành; Bí thư các Chi bộ; Đại diện Công đoàn; Đoàn cơ sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự họp xem xét giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Phòng QLN làm việc với Đoàn công tác Cục QLN&TTBĐS. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp v/v thống nhất về nội dung kêu gọi đầu tư dự án bệnh viện bằng hình thức xã hội hóa, với diện tích khoảng 5.800m2 tại phường V, TP Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia khảo sát thực tế làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu đất ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Điểm tập trung tại dự án Khu đất ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT kiểm tra tiêu chí nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (cả ngày).

           - 13giờ 30’: Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Ngã Bảy, huyện Long Mỹ. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương

THỨ NĂM 22/112018:

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Nụ) trực tiếp công dân (02 ngày).

          - 7 giờ 30’:  Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Sở TNMT.

          - 7 giờ 30’:  Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi thống nhất trình tự, thủ tục, thẩm quyền điều chỉnh ranh quy hoạch xây dựng Khu Tái định cư – Nhà ở xãhội phục vụ Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại ban QL các KCN tỉnh.

          - 9 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty TNHH Number One Hậu Giang báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, nêu các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhà ở công nhân. Điểm tại ban QL các KCN tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Điểm tại trường THPT Tân Phú, xã Tân Phú, TX Long Mỹ.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư 02 dự án xây dựng nhà ở xã hội tại TX Ngã Bảy do Cty Đông Đô thực hiện. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp v/v đề xuất danh mục dự án bắt buộc phải đầu tư để đạt các tiêu chí đô thị đối với thành phố Vị Thanh và Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời phòng QLN và QHKT cùng dự.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 TP Vị Thanh. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 23/11/2018:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (cả ngày)

           - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp về tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng. Điểm tại K/s Holiday 21B Lý Hồng Thanh, P. Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT kiểm tra tiêu chí nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và TX Long Mỹ (cả ngày).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp trao đổi hướng giải quyết đối với phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 24/11/2018:           

         - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

           - Trực cơ quan: đ/c Huỳnh Nhã Phương, CV Vp Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 25/11/2018:      

- Trực cơ quan: đ/c Lê Thị Hồng Hoa, CV VP Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 46 tu 19.11 đen 25.11.2018_NvhaweuA.doc