Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/7/2016 đế n ngày 24/7/2016  (14-07-2016 00:00:00)

THỨ BẢY 16/7/2016:  

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2016. Điểm tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, số 60, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 17/7/2016:

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) đi công tác Đăk Lăk.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 18/7/2016:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự khóa đào tạo X2, 3 về Khung thể chế và phí nước thải của dự án Danida, Đan Mạch. Điểm tại Khách sạn Dakruco, 30 Nguyễn Chí Thanh, Tự An, TP.Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk (2 ngày).

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Giang) tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp công dân của Sở.

         - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, An, Tùng, Giang) tham gia Đoàn Thanh tra việc quản lý dự án ĐTXD công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Cục thuế tỉnh và UBND huyện Châu Thành A. (cả tuần).

         - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN dự buổi làm việc với các ngành về tình hình thực hiện một số dự án theo quy hoạch được phê duyệt. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 19/7/2016:

         - 7 giờ 30’: Các đ/c: Hồng Hoa, Bội Quân, Nhã; Trung tâm QHKT (Út, Đời, Vũ); Trung tâm KĐCLXD (Đăng, Hiền, Kế) dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Điểm tại HT. Tỉnh ủy HG. (cả ngày).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công công trình Trường TH Ngô Hữu Hạnh, huyện Châu Thành. Điểm tại công trình.

         - 13 giờ 30’: Đảng ủy tiếp và làm việc với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 20/7/2016:    

         - 7 giờ 30’: Các đ/c: Nhã Phương, Tùng, Hải Nam; Trung tâm QHKT (Hằng, Thì, Huy Thanh); Trung tâm KĐCLXD (Trúc, Vĩ, Xuân Thanh) dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Điểm tại HT. Tỉnh ủy HG. (cả ngày).

- 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v giải quyết một số vướng mắc công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp trao đổi với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án xây dựng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (khu giao đất cho Công ty Lạc Tỷ II). Điểm tại UBND xã Tân Phú Thạnh.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v thông qua điều chỉnh dự án Đường tỉnh 925. Điểm tại Ban QLDA – ĐTXD CT giao thông.

         - 16 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) đi công tác Hà Nội. (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 21/7/2016:

         - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch v/v thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Phòng KT&VLXD phối hợp khảo sát, kiểm tra và xác định giá vật liệu xây dựng các dự án do Ban QLDA làm chủ đầu tư. Điểm tại Biên Hòa, Đồng Nai. (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: VP (đ/c Tính) dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

           - 7 giờ 30’: Các đ/c: Chí Công, Trung, An; Trung tâm QHKT (Mỹ Hiền, Hưng, Lan); Trung tâm KĐCLXD (Vinh, Quân, Hoài) dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Điểm tại HT. Tỉnh ủy HG. (cả ngày).

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc nước mặt tự động liên tục và cơ sở vật chất tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động. Điểm tại Sở KH-ĐT. (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng bến xe, cây xăng, các dịch vụ tại ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Điểm tại Sở KH-ĐT. (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công công trình Trạm y tế Đông Phước A, huyện Châu Thành. Điểm tại công trình.

         - 13 giờ 30’: Họp Giao ban tháng 7. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ XD. Điểm tại Bộ XD. (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Nguyệt) dự họp v/v góp ý thang điểm thi đua Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế năm 2016. Điểm tại Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng. (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 22/7/2016:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp thông qua Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy nước mặt; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Minh Phú - Hậu Giang tại KCN Sông Hậu - giai đoan 1, huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

         - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT-HTKT dự Hội thảo giới thiệu, phổ biến các nội dung của bộ quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật. Điểm tại Cục công tác phía Nam, 14 Kỳ Đồng, Quận 3, TP HCM.

         - 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng công trình NHà bia tưởng niệm ghi tên liệt sĩ tại xã Vị Thủy. Điểm tại công trình.

         - 13 giờ 30’: Thanh tra dự họp triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị. Điểm tại UBND xã Tân Tiến. (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 23/7/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 24/7/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 27lich_tuan_tu_18.7.2016_den_24.7.2016_B0h16UfQ.doc