Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4) (13-03-2019 16:54:25)

THỨ HAI 18/3/2019:  

          - 9 giờ 00: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Đoàn Chương trình Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về lĩnh vực hoạt động ưu tiên của ADB giai đoạn 2019-2022 và tìm hiểu nhu cầu của tỉnh Hậu Giang đối với hỗ trợ của ADB cho dự án “tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua thúc đẩy thương mại hóa ngành hàng rau và quả tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2026”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra đất đai của Sở TNMT tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (cả tuần).

          - 9 giờ 30’: PHòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Điểm tại phòng họp số 3, Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

        - 17 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT dự họp v/v xác định vị trí Bến xe. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

       - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp tổ công tác thu hồi các dự án vốn doanh nghiệp chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. ĐIểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung)

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD và Kế toán dự họp v/v thống nhất số liệu báo cáo phục vụ Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điểm tại HT. Sở KHĐT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 19/3/2019:  

         - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Nguyên) tham dự lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”. Điểm tại HT. ĐUKCCQ tỉnh (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia kiểm tra thực địa đối với tài sản đề nghị vào giấy chứng nhận của Cty CP đầu tư xây dựng Thương mại 279. Điểm tại ấp Thị Tứ, TT Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc, phòng QHKT, QLN dự họp nghe báo cáo đề xuất đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển dự án Phước Lộc; Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040”; quy hoạch chi tiết phương án đầu tư Dự án Khu đô thị mới Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ TƯ 20/3/2019:  

        - 7 giờ 30’: Giám dốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (lịch bổ sung)

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp bàn về việc tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019.  Điểm tại Thành ủy Vị Thanh (lịch bổ sung). 

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xem xét pháp lý đối với dự án khu dân cư phát triển đô thị kv 2, 3 phường 5, Vị Thanh. Điểm tại Thanh tra tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLN dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung đi tập trung lúc 12 giờ tại Trụ sở UBND tỉnh) (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự kỳ họp thứ Mười Một (bất thường) HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại HT. UBND thị xã Ngã Bảy (lịch điều chỉnh).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 21/3/2019:   

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy (Tập trung lúc 5 giờ tại Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe chung) (lịch bổ sung). 

            - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLN dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (Tập trung  lúc 5 giờ 30 tại Trụ sở UBND tỉnh bố trí xe chung) (lịch bổ sung). 

            - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi, cho ý kiến đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư hai bên đường Võ Văn Kiệt. Điểm tại PH số 1, UBND TP Vị Thanh (lịch bổ sung).

             - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh và Xã Tân Hòa huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

            - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi đối thoại với công dân và họp ĐCTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 13 giờ 30’: VP dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh (lịch bổ sung)

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 22/3/2019:  

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v thông qua quy hoạch vùng huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự huổi làm việc về tháo gỡ vướng mắc dự án cầu dân sinh Phú Hữu, huyện Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v xem xét giải quyết đề nghị của chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự Hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLXD dự Hội thảo “Nâng cao tuổi thọ công trình và gia cố kết cấu của Nhật Bản. Điểm tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, Phường 3, TP Vĩnh Long.

          -  Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 24/3/2019:   

          - Trực bảo vệ: đ/c. Nguyễn Văn Khương

CHỦ NHẬT 25/3/2019:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Tập tin đính kèm: lich tuan 11 tu 18.3 đen 24.3.2019_kctup5zq.doc