Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3) (13-11-2019 18:17:11)

THỨ HAI 18/11/2019:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc tiếp tục công tác Hà Nội.

         - 6 giờ 45’: PGĐ (đ/c Diên, Nghĩa) dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

           - 7 giờ 30’: VP (đ/c Tính) dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra các tiêu chí NTM do ngành phụ trách trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Thành A (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây) tham gia đoàn thanh tra của Sở TNMT (cả tuần).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v chuẩn bị nội dung buổi làm việc (chính sách khuyến khích đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư, địa điểm khảo sát đầu tư) để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh. Điểm tại Sở KHĐT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công trình Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà ăn tập thể cán bộ phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 19/11/2019:   

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT tham gia đoàn kiểm tra việc nâng chất phường, thị trấn văn minh đô thị năm 2019 trên địa bàn Vị Thanh và Vị thủy (lịch bổ sung, 03 ngày).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Trung tâm NS&VSMT nông thôn tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT tham gia khảo sát tiến độ thực hiện thủ tục cải tạo, di dời các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điểm lịch khảo sát (03 ngày).

          - 14 giờ 00’: Họp Giao ban. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị dự.

          - 13 giờ 30’: BCH Công đoàn tiếp và làm việc Công đoàn viên chức tỉnh kiểm tra, đánh giá phong trào và hoạt động công đoàn năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của dự án Đường tỉnh 927C. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

            - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 20/11/2019:

             - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự buổi gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

             - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v đề xuất ý kiến điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến thực phẩm Trí Thành do Công ty Cổ phần Thực phẩm Trí Thành làm chủ đầu tư. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn. Điểm tại phòng làm việc Phó Chủ tịch (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 của 02 dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú và Khu tái định cư phục vụ dự án (theo Công văn số 5012/VP.UBND-KT ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

                - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 21/11/2019:

           - 7 giờ 30’:  PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 9 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QHKT dự họp nghe báo cáo về việc đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình xây dựng cơ bản của Công an tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh). 

         - 7 giờ 30’: VP dự tập huấn công tác thi đua – khen thưởng. Điểm tại chi cục dân số - KHHGĐ (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Chánh VP họp Tổ giúp việc BCĐ chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần. Điểm tại Sở Tài chính.

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v ý kiến đề xuất đầu tư dự án Khu chợ gạo Xà No - Châu Thành, Hậu Giang do Công ty TNHH Xuất khẩu LTTP Miền Tây làm chủ đầu tư. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

       - 9 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v ý kiến đề xuất đầu tư và thành lập trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 30’: Giám đốc dự buổi tiếp và làm việc với Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp Khóa XV/2019 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Chánh VP họp BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần. Điểm tại Sở Tài chính.

          - 14 giờ 00’: VP (đ/c Chu) dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp về tình hình về tình hình triển khai thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp về rà soát tình hình thực hiện khu nhà ở công nhân của Công ty TNHH NumberOne Hậu Giang. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH xin nghiên cứu đầu tư Tổ hợp Thương mại dịch vụ - khách sạn thuận ích và sản phẩm khác trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thẩm định đầu tư dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 22/11/2019:         

         - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

         - 10 giờ 00’: Giám đốc và phòng QLN dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

        - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (lịch bổ sung).

        - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Cty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Lam Sơn xin tiếp cận lập quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư đô thị mới phường V. Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 9 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Cty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Thịnh xin tiếp cận lập quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư nông thôn mới xã Đông Phú. Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

           - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự Hội thảo “Sụt lún đất tại Đồng bằng sông Cửu Long”. Điểm tại K/s Mường Thanh Cần Thơ (cả ngày)

           - 7 giờ 00’: VP (đ/c Chu) dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2019. Điểm tại HT. Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày)

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự Hội thảo góp ý dự thảo “Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025”. Điểm tại Chi cục BVMT.

           - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL, Thanh tra họp v/v tiến độ thực hiện dự án khu dân cư kv 2, 3 phường 5, thành phố Vị Thanh. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 23/11/2019:          

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 24/11/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 1.Lich tuan 45 tu 18.11 den 22.11.2019_KmvTciY4.doc