Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3) (13-02-2019 17:36:57)

THỨ HAI 18/02/2019:  

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT tham gia kiểm tra tiến độ thi công công trình Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu). Tập trung tại Nút giao cuối tuyến - cách Nhà máy giấy Lee&Man khoảng 100m (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN, PTĐT dự họp v/v thống nhất các nội dung xử lý đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Điểm tại Sở KHĐT (cả ngày) (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn công trình trường THPT chuyên Vị Thanh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 19/02/2019:  

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nâng cấp sửa chữa, phát triển tuyến ống xã Hỏa Lựu, xã Vị Trung.

          - 13 giờ 30’: Họp xét nâng lương trước thời hạn đối với CCVC năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị dự.

          - 14 giờ 00’: Họp Giao ban tháng 2. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị dự.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương

THỨ TƯ 20/02/2019:  

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN, PTĐT dự họp v/v thống nhất các nội dung xử lý đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Điểm tại Sở KHĐT (cả ngày) (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá QSD Đ và tài sản gắn liền đất thực hiện dự án KDC TMDV TP Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm PTQĐ (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi phương án, vị trí dự kiến đầu tư khu Nhà ở phục vụ công nhân của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú, Hậu Giang. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh.

          - 9 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v  trao đổi thống nhất về phương án điều chỉnh quy hoạch của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Giám đốc làm việc phòng QHKT. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN dự buổi làm việc về Đề án sử dụng tài sản Nhà khách Bông Sen vào mục đích liên doanh, liên kết. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm kỹ thuật, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi phương án điều chỉnh quy hoạch Cụm CNTT Phú Hữu A – giai đoạn 3, huyện Châu Thành; Phương án đầu tư xây dựng mới khu TĐC phục vụ khu, cụm CNTT và điều chỉnh quy hoạch Khu TĐC phục vụ KCN Sông Hậu đợt 3 – giai đoạn 1, huyện Châu Thành. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 21/02/2019:   

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý dọc hai bên QL 61C. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLN, PTĐT dự họp v/v thống nhất các nội dung xử lý đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Điểm tại Sở KHĐT (cả ngày) (lịch bổ sung)

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Liên Minh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

           - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT họp tổ Giúp việc xác định chi phí dịch vụ thoát nước và xây dựng lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Cty CTN-CTĐT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan Miền Tây, tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 22/02/2019:         

           - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc phòng QLN. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

            - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v xem xét phê duyệt, quyết toán Công trình: Sửa chữa và nâng cấp nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Sở LĐTB&XH (lịch bổ sung).

             - 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v xem xét, giải quyết đề nghị chủ đầu tư việc kết thúc dự án xây dựng trường Chính trị tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. (lịch điều chỉnh).

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v trao đổi xem xét vướng mắc về xác định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          `-  Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 23/02/2019:            

          Trực cơ quan: đ/c Nguyễn Hữu Hoàng, PTP QLCLCTXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c. Nguyễn Văn Khương

CHỦ NHẬT 24/02/2019:  

          Trực cơ quan: đ/c Trần Quốc Khánh, PTP QHKT

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 7 tu 18.02 đen 24.02.2019_MZmSD7kz.doc