Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019 (bổ sung lần 1) (12-06-2019 19:28:11)

 THỨ BẢY 15/6/2019:

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Trưởng phòng QLN dự “Cafe Doanh nhân”. Điểm tại khách sạn Hậu Giang, số 18, Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Vị Thanh.

          - 7 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Dương, Nguyên) làm việc tại cơ quan (buổi sáng).

          - 7 giờ 00’: Phòng QLN (đ/c Phúc) làm việc tại cơ quan (buổi sáng).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 16/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 17/6/2019:

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy. 

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ. 

           - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia kiểm tra hiện trạng, đề xuất xem xét hỗ trợ đối với ông Nguyễn Văn nghệ. Điểm tập trung tại UBND xã Vĩnh Viễn A.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, Nụ) tham gia đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh và Sở TNMT (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và chương trình công tác quý III năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

          - 13 giờ 15’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP (đ/c Tính) dự Đại hội điểm Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh (phiên trù bị). Đại biểu mặc trang phục lễ hội.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. 

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. 

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp trao đổi nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Điền, cư trú số 165, ấp Hưng Thạnh, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 18/6/2019:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng PTĐT, phòng QLXD dự Hội nghị của Chính phủ đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Điểm tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP (đ/c Tính) dự Đại hội điểm Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh (phiên chính thức). Đại biểu mặc trang phục lễ hội.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT nghe báo cáo ý kiến đánh giá tác động môi trường, công nghệ của dự án  “Kho bãi than và Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1”. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

            - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành. 

           - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia kiểm tra hiện trạng thực tế cơ sở nhà, đất công trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung)

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Ngã Bảy. 

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi tiếp Đoàn khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp trao đổi về hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt  với Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 19/6/2019:

        - 8 giờ 45’: Giám đốc và phòng PTĐT, phòng QLXD dự Lễ Khai mạc và cắt băng khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2019. Điểm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.

             - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v hướng dẫn chi phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

             - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung)

           - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xác định nguồn gốc hình thành tài sản trong khu 406. Điểm tại Sở TC (lịch bổ sung).

             - 9 giờ 00’: Thanh tra dự họp đoàn thanh tra dự án khu thương mại dân cư – TĐC phường IV. Điểm tại Thanh tra tỉnh.

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy. 

               - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh.

             - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xác định giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền thuê đất và bán đấu giá tài sản trên đất gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án Chợ Long Mỹ. Điểm tại Sở Tài chính.

          - 14 giờ 00’: Phòng PTĐT tham gia khảo sát nhà máy xử lý rác thải HG tại xã Hòa An.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 20/6/2019:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A. 

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tiếp tục dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019. Điểm tại Trưởng Chính trị tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy. 

          - 7 giờ 30’: Chánh VP tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp phòng. Điểm tại HT Sở NV (hết tuần).

           - 7 giờ 30’: Phân công Trưởng phòng QLCL họp trực tuyến toàn quốc Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp giải quyết vướng mắc của Cty CP xây lắp điện I trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Công thương.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp. 

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng 4 UBND tỉnh. 

           - 13 giờ 30’: Phân công Trưởng phòng QLN dự buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

             - 13 giờ 30’: VP (đ/c Hoa) dự hội thảo “Quản lý - Cải cách tiền lương và Quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại HT Sở Tài chính.

           - 14 giờ 00’: VP (đ/c Chu) dự họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng VN. Điểm tại HT UBND tỉnh (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 00’: Phòng PTĐT phối hợp kiểm tra các điều kiện Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu. Điểm tại ấp Bình Thuận, xã Long Bình, TX Long Mỹ.

          - 14 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm PTQĐ tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 21/6/2019:  

          -7 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) dự diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

           - 08 giờ 00’: VP (đ/c Hoa) dự họp trao đổi về công tác tất toán dự án hoàn thành và phối hợp xử lý khoản nợ phải thu. Điểm tại phòng họp Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 22/6/2019:

          -7 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) dự diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 23/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 2.2. Lich tuan 23 tu 17.6 den 21.62019_AZ2mQXpS.doc