Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (bổ sung lần 1) (12-12-2018 19:19:43)

THỨ HAI 17/12/2018:

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Chánh VP, Chánh Thanh tra cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Các đ/c: Linh, Tuấn, Cường tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại HT. Sở NV (cả tuần).

          - 15 giờ 00’: Họp Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 18/12/2018:

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự Hội nghị tham vấn kỹ thuật báo cáo phương án dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng Sông CL. Điểm tại phòng Hội thảo, K/s TTC Premium Cần Thơ.

       - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

       - 8 giờ 00’: Chánh VP tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác QLNN lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Điểm tại K/s Thanh Hương (03 ngày).

         - 7 giờ 30’: Các đ/c: Nguyên, Tới, Dũng tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề cho đảng viên mới năm 2018. Điểm tại Đảng ủy Khối các CQ tỉnh (04 ngày).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự chứng kiến lễ mở hồ sơ đề xuất tài chínhgói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khối A, B, C, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình: Trường THCS Tân Hòa. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp (phòng PTĐT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Họp rà soát thang điểm thi đua cụm phòng QLĐT, KT&HT cấp huyện. Mời đại diện Lãnh đạo các phòng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 19/12/2018:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về xác định giá đất dự án Khu đô thị mới Cát Tường. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị tổng kết Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh năm 2018. Điểm tại HT Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng. Điểm tại HT Tỉnh ủy (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: TP QLN&TTBĐS dự Hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân. Điểm tại TAND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự lớp tập bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường nhà nước. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng. Điểm tại HT Tỉnh ủy.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự chứng kiến lễ mở hồ sơ đề xuất tài chínhgói thầu hỗn hợp số 01công trình: Trường Tiểu học thị trấn Trà Lồng. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 20/12/2018:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên), Phòng QHKT và Phòng PTĐT dự họp thông qua Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Dương, Phương)  dự tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy xử lý rác thải Hậu Giang – Giai đoạn 1” do Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang làm chủ dự án. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình các phòng học khoa nông nghiệp trường ĐHCT.

          - 9 giờ 00’: Phòng PTĐT dự nghiệm thu công trình hoàn thành của CHXD số 19. Điểm tại ấp Long An A, TT Cái Tắc, CTA (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Giám đốc, Phòng QHKT và Trung tâm QHKT dự họp thông qua quy hoạch khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng trạm cấp nước Hỏa Tiến.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp trao đổi việc sử dụng đất của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 21/12/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Lễ công nhận xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại UBND xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự tập huấn nghiệp vụ về thiết kế đô thị cho các tỉnh phía Nam. Điểm tại Cục công tác phía Nam, Bộ XD.

             - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự buổi kiểm tra việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị Trung tâm TX Ngã Bảy. Điểm tại công trình (lịch bổ sung).

            - 8 giờ 30’: Phòng QLCL (đ/c Hoàng, Trường) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình trường TH Thạnh Hòa 1.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Tổng kết thi đua Cụm các phòng QLĐT, KT&HT các huyện, thị xã và thành phố. Mời đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp v/v nghe báo cáo dự thảo phương án trang trí cụm hoa Tết năm 2019. Điểm tại UBND TP Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm công nghiệp thực phẩm MaSan Miền Tây tại Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

          -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 22/12/2018:           

 - Trực cơ quan: đ/c Hứa Chí Tâm, GĐ Trung tâm QHKT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 23/12/2018:      

- Trực cơ quan: đ/c Trần Anh Khoa, PGĐ Trung tâm KĐCLXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lich tuan 50 tu 17.12 đen 21.12.2018_Um1t9HwV.doc