Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3) (12-02-2020 16:38:18)

THỨ BẢY 15/02/2020:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và TP Quản lý nhà dự Cà phê doanh nhân. Điểm tại Nhà khách Bông Sen.

         - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKTdự góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 16/02/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ HAI 17/02/2020:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QLN dự buổi làm việc về các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138, BCĐ 389, Ban An toàn giao thông tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 18/02/2020:  

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phòng số 1 UBND tỉnh.  

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và Thanh tra dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra nghiệm thu công trình đầu tư thí điểm hệ thống thiết bị lọc nước uống cho 16 điểm trường tại 8 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

             - 8 giờ 00’:  Văn phòng (đ/c Hoa) dự họp v/v trao đổi, rà soát và lấy ý kiến về việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang trong Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung).

           - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham gia kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chuẩn của danh hiệu Phường văn minh đô thị. Điểm tại Phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: Giám đốc đi thăm và làm việc với các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Tập trung tại UBND tỉnh.

        - 14 giờ 15’: Văn phòng dự họp v/v thống nhất nội dung và giao diện Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở. Điểm tại Viễn thông Hậu Giang.

       - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 19/02/2020:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc và Phòng QHKT dự buổi làm viêc về Hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (cả ngày). 

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điểm tại Ban Tiếp công dân.

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Xuân A thị trấn Mái Dầm. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

           - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian biển, sự chồng lấn với các quy hoạch khác, các dự án khác trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Công thương.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch bổ sung)

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v trao đổi, giải quyết nội dung Đơn yêu cầu của ông Trần Phạm Thiên Thành về việc cấp GCNQSD đất đối với 79 Giấy chứng nhận do nhận mua đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Liên Minh, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn xử lý tài sản thế chấp. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thống nhất vị trí thực hiện dự án Nhà làm việc Điện lực Long Mỹ của Công ty Điện lực Hậu Giang. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Điểm tại Sở KHĐT (03 ngày, lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 20/02/2020:

           - 8 giờ 00’: Giám đốc và Phòng QHKT dự họp nghe báo cáo một số nội dung điều chỉnh Hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (lịch bổ sung). 

          - 8 giờ 00’: Thanh tra dự họp v/v trao đổi giải quyết đơn kiến nghị Lê Văn Tư, phường III, Vị Thanh. Điểm tại phòng TNMT TP Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v đề xuất ý kiến đầu tư dự án Mô hình chăn nuôi gia cầm kết hợp Điện mặt trời áp mái của Công ty TNHH MTV Phát Đạt Hậu Giang. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

           - 9 giờ 00’: Phòng QLN dự họp đề xuất phương án xử lý đối với dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Họp Giao ban. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị dự. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 21/02/2020:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo phương án giao đất thực hiện dự án Nhà ở công nhân của Công ty TNHH Number One Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự chứng kiến lễ mở hồ sơ dự thầu dự án Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2 (gói tài chính). Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nhà máy bao bì Carton King Group. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 22/02/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 23/02/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

 

 

Tập tin đính kèm: 3.lich cong tac tuan tu 17.02 den 21.02.2020_B74mVwe9.doc