Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4) (11-03-2020 17:32:39)

THỨ HAI 16/3/2020:

         - 7 giờ 00’: Giám đốc trực tiếp công dân.

          - 8 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) dự họp v/v trao đổi thông tin, thảo luận và thống nhất phương án xử lý khu vực được sử dụng cách ly sau khi các cá nhân đủ điều kiện rời khỏi khu vực cách ly. Điểm tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

          - 9 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi mơt hồ sơ đề xuất dự án Khu đô thị mới Cát Tường II. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

         - 13 giờ 30’: Chạy thử Chương trình Đại hội. Mời các đ/c có vai diễn dự. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và phòng QLN dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (lịch bổ sung).

           - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 17/3/2020:  

         - 7 giờ 30’: BTV Đảng ủy và các đ/c: Tính, Chu, Cường làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại HT. Tỉnh ủy (lịch điều chỉnh).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLN phối hợp xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Thế Lực do bị ảnh hưởng dự án xây dựng đường vào đền thờ Bác Hồ. Điểm tại UBND xã Xà Phiên.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN kiểm tra xác minh thực trạng nhà ở các đối tượng mua nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V. Điểm tại UBND xã Tân Tiến và UBND phường 7, TP Vị Thanh (cả ngày).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra nghiệm thu công trình Công an xã Vị Trung.

        - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Tùng) lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính. Điểm tại Cần Thơ (hết ngày 17/4/2020).

         - 9 giờ 00’: Chi bộ 1 họp góp ý văn kiện Đảng bộ Khối, Toàn quốc. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’: Chi bộ 2 họp góp ý văn kiện Đảng bộ Khối, Toàn quốc. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’: Chi bộ 3 họp góp ý văn kiện Đảng bộ Khối, Toàn quốc. Điểm tại phòng Thanh tra (lịch bổ sung).

         - 10 giờ 00': Phòng QLN dự buổi mở hồ sơ dự thầu dự án Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Hỏa Lựu (gói tài chính). Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung). Mời đ/c Đời, Khánh, Thức cùng dự.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc và Phòng QLN dự họp v/v báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm. Điểm tại PH số 4, UBND tỉnh.

       - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng QHKT làm việc với UBND TP Ngã Bảy. Điểm tại Phòng làm việc PGĐ (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Chi bộ 4 họp góp ý văn kiện Đảng bộ Khối, Toàn quốc. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Chi bộ 5 họp góp ý văn kiện Đảng bộ Khối, Toàn quốc. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 18/3/2020:

         - 7 giờ 30’: Ban Chấp hành Đảng ủy họp góp ý văn kiện Đảng bộ Khối, Toàn quốc. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: Chạy Chương trình Đại hội. Điểm tại HT. Tỉnh ủy. Mời tất cả đảng viên dự và mang theo thẻ đảng (lịch bổ sung).

           - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 19/3/2020:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự họp nghe báo cáo một số vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (Thanh tra chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) dự Hội nghị BCH Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

           - 8 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và Thanh tra họp v/v kiểm tra công tác xây dựng và thu phí khu vui chơi, giải trí của Trường ĐH Võ Trường Toản. Mời đại diện các phòng: QHKT, QLN, PTĐT và QLXD cùng dự. Điểm tại trường (lịch bổ sung).

            - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung). Mời thành viên HĐ dự.

            - 13 giờ 30’: Kiểm tra công tác trang trí và chạy chương trình Đại hội. Mời các đồng chí có vai diễn dự. Điểm tại HT. Tỉnh ủy (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra nghiệm thu công trình trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng và đoàn thể, Hội trường Tỉnh ủy.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 20/3/2020:  

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung khác. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.  

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp thông qua phương án điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC&DC thương mại phục vụ khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Long Mỹ về đấu giá quyền thuê đất và bán đấu giá tài sản trên đất gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án Chợ Long Mỹ. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung).

       - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v rà soát chủ trương đầu tư dự án: Chợ Trường Long Tây. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

      - 8 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi mở thầu dự án chỉnh trang đô thị phường III. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời đ/c Đời, Khánh, Thức cùng dự (lịch bổ sung).

       - 13 giờ 30’: Giám đốc dự buổi làm việc Ban thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại PH số 2, TỈnh ủy (lịch bổ sung).

        - 13 giờ 30’: Chạy Chương trình Đại hội. Điểm tại HT. Tỉnh ủy.  Mời tất cả đảng viên dự và mang theo thẻ đảng (lịch điều chỉnh).

       - 13 giờ 30’: Thanh tra dự họp v/v tham gia vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để dự án: Nhà máy luyện, cán thép Sunpro. Điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm sau đó xuống nhà hộ dân (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 21/3/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 22/3/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Tập tin đính kèm: 2.Lich cong tac tuan tu 16.3 den 20.3.2020_vwuDqO5S.doc