Chi tiết lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016) (11-08-2016 00:00:00)

THỨ HAI 15/8/2016:

         - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng, phòng KTXD, phòng QLCL, phòng QHKT và Đảng vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự họp báo cáo thường trực UBND tỉnh về tờ trình của SXD. Địa điểm tại UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Các đ/c: Nguyễn Trùng Dương, Nguyễn Trọng Linh tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị. Điểm tại Trường Chính trị. (cả tuần)

         - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Trang) tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên. Điểm tại Sở NV. (cả tuần).

         - 7 giờ 30’: Các đ/c: Hoa, Hiền, Đăng dự Hội nghị tập huấn một số quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh Hậu Giang.

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp công dân của Sở.

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (Tây, Giang, Tùng) kiểm tra trật tự xây dựng trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 61 và tỉnh lộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. (cả tuần).

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLCL tham gia cùng Đoàn công tác Trung ương khảo sát tình hình sạt lở tại xã Tân Phú Thạnh. Điểm tại công trình.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 16/8/2016:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm); Thanh tra và Văn phòng dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Điểm tại HT. SXD.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2016. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh. Điạ điểm phòng họp số 1 Sở Tài chính.  

         - 14 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng và đơn vị, làm việc với phòng HTKT, BQLDA Châu Thành. Địa điểm tại phòng HTKT huyện Châu Thành.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLXD họp về việc điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án: Cầu treo dân sinh Phú Hữu có thu phí, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.  Điểm tại phòng họp số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD họp bàn v/v điều chỉnh kết cấu mặt đường tỉnh 925, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GTVT.

         - 14 giờ 00’: Tất cả CCVC và người lao động không phải đảng viên học Nghị quyết Đại hội XII. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 17/8/2016:  

         - 8 giờ 00’: Giám đốc dự  Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác cải cách  hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai Kế hoạch cải cách  hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 . Địa điểm phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN giải quyết những thủ tục thu hồi đất và giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLXD họp v/v xem xét các kiến nghị của chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp bàn thống nhất vị trí và quy mô đất xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước thị xã Long Mỹ. Địa điểm phòng họp số 2, SXD.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Hậu Giang về tình hình triển khai dự án.  Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang. Điểm tại công trình.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 18/8/2016:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT khảo sát hiện trạng thị xã Long Mỹ. Địa điểm tại thị xã Long Mỹ.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và PGĐ (đ/c Diên), phòng HTKT, Thanh tra, phòng QHKT làm việc với UBND TP Vị Thanh về giải quyết khó khăn trong cấp phép xây dựng. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLN dự cuộc họp về việc xin chủ trương xây dựng cầu dân sinh Ba Bụi từ nguồn kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm. Điểm tại phòng họp số 1, Sở KHĐT.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với LĐ phòng QLXD và BGĐ Trung tâm KĐCLXD. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 19/8/2016:

         - 7 giờ 30’: Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các phòng đơn vị tập huấn chữ ký số. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Điểm tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Sơ kết thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa UBND tỉnh Hậu Giang với Trường Đại học Cần Thơ. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLCL kiểm tra công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, công trình: trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh. Điểm tại công trình.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 20/8/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 21/8/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 31lich_tuan_tu_15.8.2016_den_21.8.2016 dt_Eqi27D68.doc