Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/10/2016 đến ngày 21/10/2016 (lịch điều chỉnh) (11-10-2016 00:00:00)

THỨ HAI 17/10/2016:

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự buổi tiếp xúc, trả lời ý kiến của công dân trên địa bàn H. Vị Thủy liên quan đến yêu cầu bồi thường đất dự án Ban Chỉ huy quân sự huyện Vị Thủy và các hộ tiểu thương chợ Nàng Mau. Điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 8 giờ 00’: Văn phòng dự Lễ khai giảng lớp QLXD và PTĐT. Điểm tại KS Đoàn 30 – Số 80 A Nguyễn Trãi – TP. Cần Thơ.

          - 14 giờ 00’: Giám đốc làm việc với phòng QHKT về các công việc của phòng. Điểm tại phòng QHKT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra hồ sơ QLCL công trình: Hạ tầng khu hành chính TPVT. Điểm tại Ban QLDA TPVT.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi họp v/v tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện hoàn vốn đầu tư hạng mục: đường dây trung áp 3 pha 22 kV thuộc công trình: BV Lao tỉnh. Điểm tại PH số 6, tầng 3 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 18/10/2016:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Văn phòng v/v rà soát VBQPPL, thủ tục hành chính, các chỉ tiêu báo cáo. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn TX Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND H. Phụng Hiệp.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa), đ/c Đỉnh, đ/c Đời, đ/c Việt Dũng, đ/c Sết, đ/c Minh Đức dự buổi khai giảng và tham dự lớp Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961. Điểm tại KS Phương Đông - Số 62 đường 30/4 - P. An Phú, TP. Cần Thơ (cả tuần).

          - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Ban quản lý dự án 6 về công tác GPMB cầu Rạch Gốc. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Thanh tra dự buổi họp v/v trao đổi hướng giải quyết các trường hợp xây dựng nhà trái phép, không phép và cưỡng chế các trường hợp không bàn giao đất theo Quyết định thu hồi đất trên địa bàn huyện. Điểm tại PH số 4, UBND H. Phụng Hiệp.

          - Trực bảo vệ: đ/c lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 19/10/2016:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc tham dự buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp về tình hình hoạt động của Ban quản lý. Điểm tại Ban QLCKCN.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên), phòng QHKT và phòng PTĐT làm việc với 02 Công ty Lilama 10 và Công ty Minh Anh v/v xin phép xây dựng lán trại, văn phòng làm việc. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 10 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp v/v xem xét các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực Điện sinh khối. Điểm tại phòng họp SCT.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN tham gia đoàn kiểm tra tái công nhận tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư theo tiêu chí NTM. Điểm tập trung tại UBND xã Bình Thành.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà và công trình công cộng cũ, do Sở Văn hóa quản lý. Điểm tại công trình.

         - 9 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v xin chủ trương cho ông Nguyễn Văn Chiến chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xã Thạnh Xuân. Điểm tại phòng họp Sở TN&MT.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra (đ/c Cường) dự họp Tổ rà soát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2011 đến nay. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp v/v gia hạn thời gian thực hiện và thanh, quyết toán dự án xây dựng công trình: Trụ sở Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật môi trường tỉnh. Điểm tại PH số 1, Sở TC.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà và công trình công cộng cũ, do Sở NN&PTNT quản lý. Điểm tại công trình.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch phần sinh lợi tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận. Điểm tại phòng họp số 1, UBND H. CTA.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham gia đoàn kiểm tra tái công nhận tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư theo tiêu chí NTM. Điểm tập trung tại UBND xã Phương Bình.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 20/10/2016:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QHKT tham gia Đoàn khảo sát thực tế Siêu thị H&B và Nhà máy đường của Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát. Điểm tập trung tại UBND thị xã Long Mỹ (lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự họp Hội đồng Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự buổi khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại vị trí đất xã Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 10 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự buổi khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại vị trí đất xã Vị Thanh. Điểm tại vị trí đất xã Tân Tiến (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự cuộc họp Thông qua mục tiêu Quy hoạch SXNN H. CTA giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030. Điểm tại phòng họp số 1, UBND H. CTA.

          - 16 giờ 00’: Họp mặt nữ CCVC nhân ngày PNVN 20/10. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (Nữ mặc áo dài màu tím).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 21/10/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Lễ Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016). Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLN tham gia đoàn kiểm tra tái công nhận tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư theo tiêu chí NTM. Điểm tập trung tại UBND xã Thạnh Hòa.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Các đ/c: Tính, Thanh Tâm, Minh Đức, Hồng Phúc, Tú tham dự Hội nghị Báo cáo viên. Điểm tại HT. BTG Tỉnh ủy Hậu Giang (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v xin chủ trương đầu tư Nhà máy Quang điện tại Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1, Sở KH&ĐT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham gia đoàn kiểm tra tái công nhận tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư theo tiêu chí NTM. Điểm tập trung tại UBND xã Phương Phú.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 22/10/2016:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 23/10/2016: 

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 40_qyIfM2JD.doc