Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3) (07-08-2019 16:57:33)

THỨ HAI 12/8/2019:

           - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLCL kiểm tra các điểm sạt lở huyện Châu Thành. Điểm tập trung tại Huyện ủy Châu Thành (theo lịch Tỉnh ủy).

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Thanh tra, TTKĐ làm việc tại UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Khởi hành lúc 05 giờ 30’ (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 13/8/2019:    

         - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLXD khảo sát một số điểm trường chuẩn bị khai giảng năm học mới trên địa bàn tỉnh. Điểm tập trung tại Trường Tiểu học Vị Đông 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy, cả ngày).

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự triển khai Thông báo kết luận giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 30/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tập trung việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL họp v/v tháo gỡ vướng mắc nội dung Biên bản số 67/BB-QLCL của phòng QLCLCTXD. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan.

           - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua quy hoạch Khu dân cư nông thôn mới Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại UBND TX Ngã Bảy (lịch bổ sung).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP (đ/c Chu) dự buổi làm việc với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ về việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý Đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp tập trung Đông Phú – giai đoạn 1. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v chuyển đổi đất tại dự án khu quản lý điều hành KCN Minh Phú, Châu Thành. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 14/8/2019:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát liên quan đến dự án Siêu thị và khu đa chức năng thị xã Long Mỹ và Dự án Nhà lồng chợ Vĩnh Tường. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT kiểm tra tái công nhận đạt tiêu chí số 9 và tiêu chí 17.4 của xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Điểm tại UBND xã Đông Phước A (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Giám đốc và Phòng QHKT họp v/v xem xét điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC và dân cư thương mại phục vụ khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất lập quy hoạch đầu tư dự án khu đô thị công nghiệp do Cty CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường xin đầu tư. Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Thanh tra làm việc với UBND thị xã Ngã Bảy v/v tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Điểm tại phòng Thanh tra Sở (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu UBND tỉnh đối với các dự án phát triển nhà ở, đô thị. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Văn phòng, Thanh tra dự buổi làm việc Ban nội chính Tỉnh ủy. Điểm tại Ban Nội chính (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 15/8/2019:

           - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) tham dự Phiên chất vấn trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày, lịch điều chỉnh).

           - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Đoàn CTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

            - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v thực hiện bố trí tái định cư vào Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp đột xuất về thực hiện Nghị quyết chi bộ đến cuối năm; kiện toàn tổ chức, hồ sơ, bàn giao công việc. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLN tham gia kiểm tra hiện trạng đất, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tại dự án khu dân cư và thương mại đa chức năng Tây Đô, huyện Châu Thành A. Điểm tại dự án (lịch bổ sung).

           - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 16/8/2019:  

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT khảo sát chuẩn bị lập đề án phân loại đô thị Lương Nghĩa, Long Mỹ. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00': PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc với phòng: Thanh tra, QLCL và Lãnh đạo TTKĐ theo nội dung công văn sô 1899/UBND-KT của UBND tỉnh. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập báo cáo kê khai, tổng hợp và phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Điểm tại Sở TC (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 17/8/2019:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 18/8/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 2.Lich tuan 31 tu 12.8 den 16.8.2019_yeqz8nP2.doc