Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016 (08-12-2016 00:00:00)

THỨ HAI 12/12/2016:

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, mời Văn phòng, phòng QLN và QHKT cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng. Điểm tập trung tại UBND TP. Vị Thanh (cả tuần).

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c An) tham gia Đoàn thanh tra tỉnh v/v thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu chi, tài chính mua sắm trang thiết bị. Điểm tại BQLCKCN tỉnh (cả tuần).

          - 9 giờ 15’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở thầu gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị thuộc công trình: KTX sinh viên HG. Điểm tại tầng 3, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT tham dự buổi làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng H&B về dự án Siêu thị và khu đa chức năng H&B. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

          - 13 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) tham dự họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Điểm tại PH số 1 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 13/12/2016:

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham dự Hội nghị đối thoại với DN v/v rà soát, sử dụng VBPL trong lĩnh vực đầu tư. Điểm tại trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra hồ sơ QLCL công trình: Chi cục thuế  TP. Vị Thanh. Điểm tại Cục thuế tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham dự họp v/v giải quyết vướng mắc tại dự án KTĐC TT Cây Dương. Điểm tại PH số 1 Sở Tài Chính.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại HT. BTG Tỉnh ủy.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng dự họp tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2016 cụm các phòng KTHT, QLĐT các huyện. Điểm tại phòng KT&HT H. Long Mỹ.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 14/12/2016:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc và Văn phòng tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Điểm tại HT. UBND tỉnh (cả ngày).

         - 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự lễ khánh thành nhà máy xi măng Cần  Thơ. Điểm tại Cụm CNTT Phú Hữu A.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự buổi họp thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị xã Xà Phiên. Điểm tại PH số 2, UBND H. Long Mỹ.

         - 16 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN tiếp đoàn công tác BXD. Điểm tại KS Bông Sen.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 15/12/2016:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN tham dự buổi đối thoại với các hộ dân liên quan đến dự án khôi phục Quốc lộ 1. Điểm tại UBND thị trấn Cái Tắc.

         - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên), Văn phòng và phòng QLN tham gia tiếp Đoàn kiểm tra Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh. Điểm tại địa phương.

        - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Văn phòng tham dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 

         - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình: BVĐK H. CTA. Điểm tại công trình.

         - 14 giờ 00’: Giám đốc tham dự họp Hội đồng KH&CN. Điểm tại Sở KH&CN.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự họp về việc CTCP Thương mại Lâm Anh xin chủ trương đầu tư dự án. Điểm tại PH Sở KH&ĐT tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự họp về khảo sát phát sinh một số công việc thuộc gói thầu số 3. Điểm tại công trình BVĐK tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp điều chỉnh dự án Đường ô tô về trung tâm xã Trường Long Tây, H. CTA. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT tỉnh.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 16/12/2016:

         - 6 giờ 30': Giám đốc tham dự buổi Lễ trồng cây lưu niệm. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (lịch bổ sung). 

         - 8 giờ 00’: Tất cả CCVC và người lao động dự họp tổng kết Công đoàn. Điểm tại HT. SXD.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT (đ/c Tâm) tham dự “ Chương trình giao lưu học tập” liên quan đến cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn. Điểm tại KS Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT (đ/c Đỉnh) tham dự họp thông qua báo cáo “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

         - 9 giờ 15’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở hồ sơ dự thầu gói thầu số 3. Điểm tại tầng 3, UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT (đ/c Chu) tham dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “KTTTM Ngã Sáu” do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân làm chủ đầu tư. Điểm tại PH Chi cục BVMT.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 17/12/2016:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 18/12/2016: 

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

         

Tập tin đính kèm: lịch tuần 48 từ 12.12-17.12_cvs9f2p5.doc