Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (lịch bổ sung) (10-02-2019 12:44:42)

THỨ HAI 11/02/2019:  

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp báo sau Tết. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 12/02/2019:  

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp Hội đồng thẩm định giá đất về dự án Khu đô thị mới Cát Tường, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương

THỨ TƯ 13/02/2019:  

          - 8 giờ 00’: Lãnh đạo Sở làm việc phòng QLN&TTBĐS về tình hình thực hiện nhiệm vụ. VP cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự họp về xây dựng dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở của tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

        - 14 giờ 00’: Giám đốc dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các thủ tục thành lập thành phố Ngã Bảy. Điểm tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 14/02/2019:   

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết, tổng kết và triển khai văn bản Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự họp rà soát lại giá đất bồi thường dự án Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh (phòng QLN chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 15/02/2019:         

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình bị ảnh hưởng dự án bờ kè sông Lái Hiếu và khu dân cư thương mại TT Cây Dương. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT, QLN dự họp về trình tự, thủ tục các dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham gia khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Tập trung tại Trụ sở UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (lịch bổ sung). 

           `-  Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 16/02/2019:            

          - 7 giờ 00’: Giám đốc trực Thường trực UBND tỉnh. Trực lái xe: Phạm Hoàng Vũ.

          Trực cơ quan: đ/c Nguyễn Vũ Thảo Nguyên.

          - Trực bảo vệ: đ/c. Nguyễn Văn Khương

CHỦ NHẬT 17/02/2019:  

          Trực cơ quan: đ/c Phạm Thị Diễm Trang.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 6 tu 11.02 đen 17.02.2019_NMOdoV58.doc