Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (05-09-2018 18:31:22)

THỨ HAI 10/9/2018:

         - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng (đ/c Dương, Nguyệt, Trang) cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 7 giờ 30’: TP QHKT tham gia lớp Cao cấp LLCT. Điểm tại Hà Nội.

         - 7 giờ 30’: GĐ Trung tâm KĐCL tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018. Điểm tại HT Sở NV (cả tuần).

         - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) dự lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cuộc họp, hội thảo và kỹ năng thuyết trình hiệu quả. Điểm tại K/s Bông Sen (03 ngày).

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Mỹ, TX Ngã Bảy. Điểm tại Sở TNMT (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Dương), Thanh tra (đ/c Đức) tiếp và làm việc Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự lớp tập huấn“Bồi dưỡng kiến thức Hợp tác xã cho cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh” năm 2018. Điểm tại HT Sở NN&PTNT tỉnh (02 ngày).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLN phối hợp xác minh khiếu nại của bà Dương Thị Tím. Điểm tập trung tại UBND xã Thuận Hưng.

        - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v xin ý kiến đầu tư xây dựng đường dây điện 22kv dự phòng cấp điện Trung tâm hành chính UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Công thương.

       - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

      - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v rà soát, tổng hợp các vị trí phù hợp đầu tư nhà máy điện mặt trời, điện sinh khối, điện gió trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Công thương.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 11/9/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự  họp thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và VP (đ/c Nguyệt) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh. 

           - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP (đ/c Hoa) dự buổi làm việc với Sở Tài chính v/v chuẩn bị nội dung thực hiện kế hoạch thanh tra tài chính năm 2018. Điểm tại Sở Tài chính.

           - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây, Tùng, Giang) kiểm tra trật tự xây dựng tại huyện Châu Thành (03 ngày).

            - 8 giờ 00’: Phòng QLCL dự lễ khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc chi cục thuế TX Long Mỹ. Điểm tại công trình.

          - 14 giờ 00’: Giám đốc dự buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

        - 13 giờ 30’: Phòng QLN họp Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 12/9/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Thanh tra dự buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 344/KL-TTCP ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên); Văn phòng (đ/c Dương, Hoa) và Trung tâm KĐCLXD tiếp và làm việc Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về giám sát thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT tham gia đoàn khảo sát tình hình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A và xã Long Trị A, Long Mỹ. 02 ngày)

            - 7 giờ 30’: Đ/c Chính Phúc dự lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới khóa IV/2018. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (đến hết ngày 24/9/2018).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự lớp tập huấn lỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh. Điểm tại HT. Sở KHĐT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v thông qua thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Trường THCS Tân Hòa. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thống nhất nội dung đề xuất giãn tiến độ đầu tư dự án TTTM Cái Tắc. Điểm tại Sở KHĐT.

          - 14 giờ 00’:  PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc về tiến độ thực hiện Đề án nâng cấp Nhà khách Bông Sen thành phố Vị Thanh đạt chuẩn 4 sao. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v xác định giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền thuê đất và bán đấu giá tài sản trên đất gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án chợ Long Mỹ. Điểm tại Sở TC.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 13/9/2018:

            - 7 giờ 30’: Giám đốc tiếp tục dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày).

            - 8 giờ 00’: Phòng QHKT (đ/c Chu) họp Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

           - 7 giờ 30’: Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở TNMT (cả ngày).

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP (đ/c Dương) dự họp trao đổi về tình hình phân bổ biên chế năm 2019. Điểm tại Chi cục VTLT tỉnh.

            - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v thống nhất kinh phí hỗ trợ chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông và gặp gỡ, trao đổi với bà Nguyễn Thị Lệ. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

            - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v rà soát các dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại Sở KHĐT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 14/9/2018:

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họpgóp ýquy hoạch tổng mặt bằng Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu và thiết kế Khu hành chính UBND xã Phú Hữu. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

           - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp về tình hình triển khai dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV - xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Sở KHĐT.

            - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v thống nhất những nội dung vướng mắc trong xây dựng mái che xe ô tô 29 chỗ phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh. Điểm tại Sở TC.

           - 10 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Hậu Giang do Công ty Cổ phần Nhà máy Nhiệt điện Hậu Giang làm chủ đầu tư. Điểm tại Sở KHĐT.

            - 14 giờ 00’: Họp mặt CCVC giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ngành Xây dựng. Điểm tại HT. SXD. Mời Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 15/9/2018:  

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm, Nghĩa) tham gia lớp bồi dưỡng năng lực ,kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại HT. K/s Bông Sen.

          Trực cơ quan: Đ/c Phạm Thị Diễm Trang, CV VP Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 16/9/2018:        

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm, Nghĩa) tham gia lớp bồi dưỡng năng lực ,kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại HT. K/s Bông Sen.

        - 10 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) phối hợp xử lý sự cố quá trình thi công xây dựng công trình. Điểm tại Châu Thành.

         Trực cơ quan: đ/c Nguyễn Vũ Thảo Nguyên, CV Vp Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 36 tu 10.9 đen 14.9.2018_20yQilFM.doc