Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (05-06-2019 17:50:58)

THỨ HAI 10/6/2019:

           - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự buổi đề xuất việc thực hiện nghiệm thu rác thải đổ tại Nhà máy điện rác Hậu Giang. Điểm tại Sở TC.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, Nụ) tham gia đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh và Sở TNMT (cả tuần).

          - 14 giờ 00’: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 11/6/2019:

          - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và phòng PTĐT dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các Tờ trình HĐND tỉnh và chương trình Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự đối thoại, tiếp công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLN dự họp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Hoa) dự họp v/v đối chiếu thông tin kê khai, nộp thuế giữa Trung tâm Hành chính công với các sở, ngành. Điểm tại Cục thuế tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 12/2019:

        - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa và Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v thẩm định điều kiện năng lực của nhà đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Lễ khai mạc giải vô địch trẻ và thiếu niên Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XX năm 2019. Điểm tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang.

          - 7 giờ 30’: VP (đ/c Chu, Phương) dự tập huấn duy trình và chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Điểm tại Sở KHCN (02 ngày).

          - 7 giờ 30’: Thanh tra dự họp v/v làm rõ một số vấn đề liên quan đến kết quả thanh tra việc sử dụng đất tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc kiểm tra khu căn cứ chiến đấu, khu tiếp nhận dự bị động viên, khu thực binh A2, A4, A. Điểm tại khu căn cứ chiến đấu (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp v/v thống nhất nội dung tham mưu đề xuất đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 17 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đầu tư xây dựng Khu vui chơi, giải trí tại phường I, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Sở TC (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 13/6/2019:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) dự họp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tiếp tục dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019. Điểm tại Trưởng Chính trị tỉnh (đến hết ngày 15/6/2019).

          - 8 giờ 00’: VP (đ/c Chu) dự họp góp ý thang điểm thi đua Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế. Điểm tại Sở GTVT (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT và phòng PTĐT tiếp và làm việc Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án“Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh”do Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường làm chủ dự án. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v đề xuất bố trí, điều chuyển nguồn vốn đầu tư dự án Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc và dự án Trung tâm Hành chính công. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 14/6/2019:  

          - 7 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) dự họp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 15/6/2019:

          -7 giờ 00’: Giám đốc, Trưởng phòng QLN, VP dự “Cafe Doanh nhân”. Điểm tại khách sạn Hậu Giang, số 18, Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

THỨ BẢY 15/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 16/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: Lich tuan 22 tu 10.6 đen 14.62019_byTj9Fmf.doc