Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/2/2020 đến ngày 15/2/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3) (05-02-2020 18:59:11)

THỨ HAI 10/02/2020:

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, VP cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

          - 9 giờ 15’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và VP dự họp đề xuất cơ cấu nhân sự làm đại diện vốn và ứng cử các chức danh chủ chốt tại Trung tâm QHKT. Điểm tại Sở Tài chính.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và VP dự họp để trao đổi, cung cấp dữ liệu, số liệu đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội trực tuyến của tỉnh. Điểm tại PH số 2, UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham gia kiểm tra một số công trình trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 11/02/2020:  

             - 7 giờ 30’: Giám đốc và Chánh Thanh tra dự họp về việc tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân tỉnh. (theo lịch Tỉnh ủy) (lịch bổ sung).

            - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Văn Kiệt. Điểm tại công trình.

            - 9 giờ 15’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh (lịch bổ sung).

           - 15 giờ 00': PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với phòng QLN. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - 15 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QHKT dự buổi làm việc với Trường Đại học Võ Trường Toản về tình hình hoạt động và công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

           - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 12/02/2020:

           - 9 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) và các phòng: VP, QHKT, PTĐT làm việc Viện quy hoạch đô thị - nông thôn. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

           - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường ĐH Võ Trường Toản. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Trưởng phòng QHKT dự tổng kết lớp quản lý lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại HT. Sở Nội vụ (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 13/02/2020:

          - 8 giờ 10’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi mở hồ sơ thầu dự án KDC và TĐC chợ phường VII, thành phố Vị Thanh. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp về rà soát tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL họp v/v tháo gỡ vướng mắc theo nội dung về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị tư vấn giám sát. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời Thanh tra và Trung tâm KĐCL cùng dự (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v xác định sự phù hợp về vị trí xây dựng Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ theo quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v đề xuất đầu tư dự án Khu chợ đầu mối nông sản Vị Thủy.  Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 15’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến buổi mở thầu gói: Thi công xây dựng thuộc công trình: Trường Trung học phổ thông Hòa An. Điểm tại phòng truyền thống Sở GD-ĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 14/02/2020:         

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xác định kết cấu nhà và công trình thuộc dự án Nhà máy luyện cán, thép SunPro tại thị trấn Mái Dầm, Châu Thành. Điểm tại dự án (lịch bổ sung).

        - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét việc tiếp cận và nghiên cứu thực hiện khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đầu tư dự án Khu đô thị mới 2, phường III. Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp thông qua các quy hoạch: Đô thị Tân Long, Đô thị mới Tân Bình - Kinh Cùng, Khu đô thị mới Cái Tắc- Thạnh Hòa. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Thanh tra dự hợp v/v phối hợp xử lývi phạm hành chính đối với hành vi lắp đặt bánh xe vào khung sắt tiền chế, đặt thùng contơnơ trên đất nông nghiệp. Điểm tại UBND phường III, Vị Thanh (lịch bổ sung).

           - 15 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp góp ý điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy luyện cán thép Sunpro tại Cụm CNTT Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

             - 15 giờ 45’: Các phòng: Văn phòng, QHKT, QLN, QLXD và QLCL làm việc Tập đoàn Viễn thông quân đội khảo sát để phục vụ công tác cấu hình, cài đặt hệ thống, triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 15/02/2020:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và TP Quản lý nhà dự Cà phê doanh nhân. Điểm tại Nhà khách Bông Sen.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (phòng QHKT chuẩn bị nội dung và mời hai chuyên gia đầu ngành).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 16/02/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Tập tin đính kèm: 2. Lich cong tac tuan tu 10.02 den 15.02.2020_wvJxpYkr.doc