Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (bổ sung lần 1) (05-12-2018 18:34:38)

THỨ HAI 10/12/2018:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự buổi tiếp và làm việc với Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ về tổ chức Diễn đàn Kinh tế xanh 2018 – Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistics; đăng ký đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án “Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh”. Điểm tại Sở TC.

        - 13 giờ 00’: Phòng QLN tham gia khảo sát thực tế trạm cấp nước Khu dân cư vượt lũ xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành và Trạm cấp nước tập trung xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, làm cơ sở thanh lý tài sản. Điểm tập trung tại Sở Tài chính.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 11/12/2018:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 5 kiểm điểm đảng viên. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Lãnh đạo Báo Kinh doanh và Pháp luật về việc đầu tư cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Vận tải Hiệp Thành. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 12/12/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Diễn đàn Kinh tế xanh 2018 – Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistics. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 4 kiểm điểm đảng viên. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: Thanh tra dự họp góp ý dự thảo kết luận thanh tra tại TP Vị Thanh và Ngã Bảy (cả ngày).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi bàn giao đưa vào sử dụng công trình xây dựng trạm cấp nước xã Hỏa Tiến. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến.

          - 14 giờ 00’: Kiểm điểm tập thể Lãnh đạo và Ủy viên BCH năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v góp ý dự thảo văn bản QPPL. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 13/12/2018:

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 kiểm điểm đảng viên. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 3 kiểm điểm đảng viên. Điểm tại PH số 2, SXD.

- 8 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Hoa) dự lớp tập huấn quyết toán ngân sách và báo cáo tài chính nhà nước. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (02 ngày) (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch; Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 kiểm điểm đảng viên. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp v/v thông qua Đề án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 14/12/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN dự “Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động năm 2018”. Điểm tại khu nghỉ dưỡng vận động trường thuộc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: VP (đ/c Tính) dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018. Điểm tại HT Sở TP. (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 00’: Họp xét thi đua Cụm Vp Sở. Mời đại diện LĐ các phòng, đơn vị dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

       - 8 giờ 00’: TP KT&VLXD dự Hội nghị báo cáo viên. Điểm tại phòng họp số 2, VP Tỉnh ủy. (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

          -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 15/12/2018:           

 - Trực cơ quan: đ/c Quách Quốc Cường, Chánh Thanh tra Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 16/12/2018:      

- 7 giờ 00’: Giám đốc trực Thường trực UBND tỉnh.

- Trực lái xe: Phạm Hoàng Vũ.

- Trực cơ quan: đ/c Phạm Thị Diễm Trang, CV VP Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 49 tu 10.12 đen 14.12.2018_fTMLRQo7.doc